Minister Zdrowia na XXIII Sympozjum Instytutu Kardiologii

  • 22.11.2016

19. listopada 2016 r. odbyło się XXIII Sympozjum Instytutu Kardiologii, w tym roku pod tytułem: „Standardy, otwarte pytania, najnowsze technologie w kardiologii”. Otwarcia dokonał dyrektor Instytutu prof.nadzw. Tomasz Hryniewiecki, który przywitał przybyłego po raz pierwszy w historii sympozjów Instytutu Kardiologii Ministra Zdrowia – dr n.med. Konstantego Radziwiłła. Minister Radziwiłł omówił zmiany zachodzące w służbie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji kardiologii i roli Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Minister Zdrowia na XXIII Sympozjum Instytutu Kardiologii

Publiczna prezentacja założeń projektu „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych”

  • 18.11.2016

Publiczna prezentacja założeń projektu „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych” w ramach
Działania 2.3
„Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”.
Poddziałania 2.3.1
„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
(typ II: cyfrowe udostępnianie zasobów nauki) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).

Publiczna prezentacja założeń projektu  „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych”

Nominacje profesorskie

  • 11.10.2016

W 2016 roku tytuły profesora nauk medycznych otrzymało już trzech pracowników Instytutu Kardiologii:
- 21 czerwca, prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
- 27 września, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka
- 27 września, prof. dr hab. n. med. Mirosław Kowalski
Serdecznie gratulujemy!

Nominacje profesorskie

VI Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  • 08.04.2016

W dniu 12 marca 2016 roku w Instytucie Kardiologii odbyła się VI Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Miejsce spotkania nie było przypadkowe. Instytut Kardiologii jest ośrodkiem z wieloletnią tradycją realizujący program opieki nad dorosłymi z wrodzoną wadą serca od końca lat 80-tych ubiegłego wieku.

VI Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Najnowocześniejszy system obrazowania kardiologicznego w Polsce

  • 29.02.2016

W dniu 26 lutego 2016 r. w Instytucie Kardiologii w Warszawie odbyła się konferencja naukowa, podsumowującą realizację projektu pn. „Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno - kardiochirurgicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację budynków Instytutu Kardiologii w Warszawie”,

Najnowocześniejszy system obrazowania kardiologicznego w Polsce

Zaproszenie na konferencję naukową: „Najnowsze technologie w systemie obrazowania Instytutu Kardiologii - możliwości techniczne, potencjał kliniczny i naukowy”

  • 22.02.2016

W imieniu Dyrekcji Instytutu Kardiologii mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową, podsumowującą realizację projektu pn. „Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno - kardiochirurgicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację budynków Instytutu Kardiologii w Warszawie”, realizowanego w ramach działania 12.2 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym na lata 2007-2013, priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia POIiŚ:

Zaproszenie na konferencję naukową: „Najnowsze technologie w systemie obrazowania Instytutu Kardiologii - możliwości techniczne, potencjał kliniczny i naukowy”