Publiczna prezentacja założeń projektu „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych”

  • 18.11.2016

Publiczna prezentacja założeń projektu „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych” w ramach
Działania 2.3
„Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”.
Poddziałania 2.3.1
„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
(typ II: cyfrowe udostępnianie zasobów nauki) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).

Publiczna prezentacja założeń projektu  „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych”

Nominacje profesorskie

  • 11.10.2016

W 2016 roku tytuły profesora nauk medycznych otrzymało już trzech pracowników Instytutu Kardiologii:
- 21 czerwca, prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
- 27 września, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka
- 27 września, prof. dr hab. n. med. Mirosław Kowalski
Serdecznie gratulujemy!

Nominacje profesorskie

VI Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  • 08.04.2016

W dniu 12 marca 2016 roku w Instytucie Kardiologii odbyła się VI Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Miejsce spotkania nie było przypadkowe. Instytut Kardiologii jest ośrodkiem z wieloletnią tradycją realizujący program opieki nad dorosłymi z wrodzoną wadą serca od końca lat 80-tych ubiegłego wieku.

VI Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Najnowocześniejszy system obrazowania kardiologicznego w Polsce

  • 29.02.2016

W dniu 26 lutego 2016 r. w Instytucie Kardiologii w Warszawie odbyła się konferencja naukowa, podsumowującą realizację projektu pn. „Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno - kardiochirurgicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację budynków Instytutu Kardiologii w Warszawie”,

Najnowocześniejszy system obrazowania kardiologicznego w Polsce

Zaproszenie na konferencję naukową: „Najnowsze technologie w systemie obrazowania Instytutu Kardiologii - możliwości techniczne, potencjał kliniczny i naukowy”

  • 22.02.2016

W imieniu Dyrekcji Instytutu Kardiologii mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową, podsumowującą realizację projektu pn. „Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno - kardiochirurgicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację budynków Instytutu Kardiologii w Warszawie”, realizowanego w ramach działania 12.2 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym na lata 2007-2013, priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia POIiŚ:

Zaproszenie na konferencję naukową: „Najnowsze technologie w systemie obrazowania Instytutu Kardiologii - możliwości techniczne, potencjał kliniczny i naukowy”

Międzynarodowe Warsztaty Ablacyjne – "International Warsaw Ablation Workshops"

  • 19.02.2016

W Instytucie Kardiologii w dniach 14-16.01.2016 odbyły się drugie Międzynarodowe Warsztaty Ablacyjne – "International Warsaw Ablation Workshops", pod patronatem Konsultanta Krajowego oraz Sekcji Rytmu Serca PTK. Warsztaty organizował zespół Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii kierowanej przez prof. nadzw. Łukasza Szumowskiego.

Międzynarodowe Warsztaty Ablacyjne –

XXII Sympozjum Instytutu Kardiologii

  • 25.11.2015

21 listopada 2015 r. odbyło się XXII Sympozjum Instytutu Kardiologii. Tematem spotkania było: „Bezpieczeństwo pacjenta a korzyści z zabiegów w kardiologii”. Pierwsza sesja poświęcona była współczesnym możliwościom kardiologii interwencyjnej w leczeniu wad zastawkowych serca. Sesji przewodniczyli: Prof. Adam Witkowski,
Prof. Tomasz Hryniewiecki, Prof. Piotr Hoffman.

XXII Sympozjum Instytutu Kardiologii