Międzynarodowe Warsztaty Ablacyjne – "International Warsaw Ablation Workshops"

  • 19.02.2016

W Instytucie Kardiologii w dniach 14-16.01.2016 odbyły się drugie Międzynarodowe Warsztaty Ablacyjne – "International Warsaw Ablation Workshops", pod patronatem Konsultanta Krajowego oraz Sekcji Rytmu Serca PTK. Warsztaty organizował zespół Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii kierowanej przez prof. nadzw. Łukasza Szumowskiego.

Międzynarodowe Warsztaty Ablacyjne –

XXII Sympozjum Instytutu Kardiologii

  • 25.11.2015

21 listopada 2015 r. odbyło się XXII Sympozjum Instytutu Kardiologii. Tematem spotkania było: „Bezpieczeństwo pacjenta a korzyści z zabiegów w kardiologii”. Pierwsza sesja poświęcona była współczesnym możliwościom kardiologii interwencyjnej w leczeniu wad zastawkowych serca. Sesji przewodniczyli: Prof. Adam Witkowski,
Prof. Tomasz Hryniewiecki, Prof. Piotr Hoffman.

XXII Sympozjum Instytutu Kardiologii

Polimorfizm K897T w genie hERG1 jest czynnikiem predykcyjnym ciężkiego przebiegu w zespole Andersen -Tawila

  • 30.10.2015

W Instytucie Kardiologii (Klinika Wad Wrodzonych Serca i Samodzielna Pracownia Biologii Molekularnej), dzięki współpracy z Kliniką Kardiologii ŚUM w Katowicach, Oddziałem Internistyczno-Kardiologiczny Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach oraz Poradnią Kardiologiczną Gajdamed w Pułtusku, przeprowadzono badania  u  11 rodzin z zespołem Andersen-Tawila. Celem badania było  wykrycie czynników ryzyka powodujących ciężkie zaburzenia rytmu, co może mieć ważne znaczenie w ustaleniu postępowania u poszczególnych pacjentów i członków rodzin dotkniętych chorobą.

Polimorfizm K897T w genie hERG1 jest czynnikiem predykcyjnym ciężkiego przebiegu w zespole Andersen -Tawila

Udział Instytutu Kardiologii w amerykańskim badaniu ISCHEMIA

  • 30.10.2015

Trwa prestiżowe badanie finansowane w ramach grantu Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) Stanów Zjednoczonych o akronimie ISCHEMIA (Międzynarodowe Badanie Porównawcze Efektywności Zdrowotnej Postępowania Zachowawczego i Inwazyjnego w Stabilnej Chorobie Wieńcowej).

Udział Instytutu Kardiologii w amerykańskim badaniu ISCHEMIA

Osiągnięcia Instytutu Kardiologii w zakresie działalności naukowej – 2014 r.

  • 14.07.2015

Za najważniejsze osiągnięcia działalności statutowej w 2014 roku uznajemy liczne prace opublikowane przez pracowników Instytutu w czasopismach o znaczącym impact factor, w szczególności te, które dotyczą badań klinicznych zaplanowanych i zrealizowanych w Instytucie Kardiologii. Przedstawiamy ponadto nasze sympozja i sukcesy w działalności aplikacyjno-wdrożeniowej.

Osiągnięcia Instytutu Kardiologii w zakresie działalności naukowej – 2014 r.

Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  • 12.06.2015

30.05.2015 r. w Instytucie Kardiologii odbyła się już po raz drugi ogólnopolska Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Konferencja zorganizowana była we współpracy z Kliniką Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele czołowych ośrodków kardiologicznych i kardiochirurgicznych z całej Polski, 

Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Wykład dr. hab. Mariusza Kruka, prof. nadzw. IK podczas wizyty w Japonii w ramach Polskiej Misji Medycznej

  • 22.12.2014

W dniach 25-26 listopada 2014, przedstawiciel Instytutu Kardiologii wziął udział w oficjalnej wizycie w Japonii, w ramach Polskiej Misji Medycznej koordynowanej przez Ambasadę RP w Japonii, Ministerstwo Zdrowia i Kancelarię Prezydenta RP. Celem wizyty było nawiązanie współpracy naukowo-badawczej z tokijskimi uniwersytetami oraz instytucjami nauki: Uniwersytetem Toho, Uniwersytetem Juntendo, International University of Health and Welfare, oraz New Energy and Industrial Technology Development Organisation.

Wykład dr. hab. Mariusza Kruka, prof. nadzw. IK podczas wizyty w Japonii w ramach Polskiej Misji Medycznej

XXI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Instytutu Kardiologii

  • 27.11.2014

22 listopada 2014 r. odbyło się XXI Sympozjum Instytutu Kardiologii. Tematem spotkania były „Stany nagłe w kardiologii 2014”. W sympozjum wzięło udział 544 osoby, w tym 40 studentów z pięciu studenckich kół naukowych, które działają przy Instytucie Kardiologii.

XXI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Instytutu Kardiologii