Nagroda naukowa roku 2013 dla zespołu autorów z IK

  • 22.09.2014

Informujemy, że Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przyznało Nagrodę Naukową roku 2013 zespołowi autorów z Instytutu Kardiologii za osiągnięcia w dziedzinie kardiologicznego rezonansu magnetycznego udokumentowane znaczącymi publikacjami.

Nagroda naukowa roku 2013 dla zespołu autorów z IK

ESC: Top Score Poster Award dla dwóch prac plakatowych z IK

  • 21.08.2014

Informujemy, że Komitet Programowy Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology) wyróżnił dwie prace plakatowe, których pierwszymi autorami są pracownicy Instytutu Kardiologii ? spośród 3330 plakatów zakwalifikowanych do prezentacji podczas kongresu ESC w 7 sesjach.

ESC: Top Score Poster Award dla dwóch prac plakatowych z IK

Osiągnięcia Instytutu Kardiologii w zakresie działalności naukowej – 2013 r.

  • 28.07.2014

Za najważniejsze osiągnięcia działalności statutowej w 2013 roku uznajemy liczne prace opublikowane przez pracowników Instytutu w czasopismach o znaczącym impact factor, w szczególności te, które dotyczą badań klinicznych zaplanowanych i zrealizowanych w Instytucie Kardiologii. Przedstawiamy ponadto nasze sympozja i sukcesy w działalności aplikacyjno-wdrożeniowej.

Osiągnięcia Instytutu Kardiologii w zakresie działalności naukowej – 2013 r.

Kolejny „Diamentowy Grant” w Instytucie Kardiologii

  • 14.07.2014

Miło nam poinformować, że Pani Anna Kaszuba, studentka szóstego roku I Wydziału Lekarskiego WUM i przewodnicząca studenckiego Koła Naukowego działającego przy Klinice Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii - została laureatką konkursu MNiSzW „Diamentowy Grant”.

Kolejny „Diamentowy Grant” w Instytucie Kardiologii

Działalność Pracowni Immunologii IK

  • 21.05.2014

Pracownia Immunologii IK uzyskała nową lokalizację. Inwestycja możliwa była dzięki przebudowie części istniejącego budynku (tzw. Blok "D") na potrzeby przychodni dla chorych z dziedzicznymi chorobami układu sercowo - naczyniowego wraz z pracowniami genetyki, immunologii oraz z salą narad, a także modernizacja układu zasilania elektroenergetycznego wraz z budową nowej stacji transformatorowej.

Działalność Pracowni Immunologii IK

French-German-Polish Session

  • 17.10.2013

Informujemy, że 27.09.2013 r. podczas XVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbyła się Francusko - Niemiecko - Polska Sesja pt. ?The mitral valve revolution?,
w której wygłosił wykład Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman - kierownik Kliniki Wad Wrodzonych Serca IK; Prezes Elekt PTK.

French-German-Polish Session