Badanie BMI

Oblicz swoje BMI

kg

cm

Dla osób dorosłych wartość BMI wskazuje na:
 • poniżej 16 - wygłodzenie
 • 16 - 16.99 - wychudzenie
 • 17 - 18.49 - niedowagę
 • 18.5 - 24.99 - wagę prawidłową
 • 25.0 - 29.9 - nadwagę
 • 30.0 - 34.99 - I stopień otyłości
 • 35.0 - 39.99 - II stopień otyłości
 • powyżej 40.0 - otyłość skrajną

BMI (ang. Body Mass Index - wskaźnik masy ciała) jest wskaźnikiem, który jest obliczany przez porównanie wzrostu z masy ciała. Jego wartość jest pomocna w ocenie ryzyka wystąpienia chorób związanych z nadwagą takich jak miażdżyca lub choroba niedokrwienna serca. Im mniejsza wartość BMI, tym ryzyko wystąpienia chorób jest mniejsze.

Wartość BMI oblicza się jako współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach.

BMI

BMI = waga(kg) / wzrost2(m)

Oznaczanie wskaźnika masy ciała ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorób związanych z nadwagą i otyłością np. cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą. Im mniejsza wartość BMI, tym ryzyko wystąpienia chorób jest mniejsze.
BMI jest bardzo prosty w użyciu, jest jednak dosyć niedokładnym wskaźnikiem nadwagi czy też ryzyka chorób z nią związanych. Np. osoba o rozbudowanej muskulaturze może mieć BMI wskazujące na skrajną otyłość posiadając jednocześnie bardzo mało tkanki tłuszczowej. O wiele dokładniejszym (lecz trudniejszym do zmierzenia bez specjalistycznej aparatury) wskaźnikiem jest procentowa zawartość tłuszczu w organizmie.

Uwaga:
BMI nie jest wiarygodnym wskaźnikiem zagrożenia chorobami dla poniższych grup osób:

 • ciężarnych kobiet
 • sportowców oraz osób o rozbudowanej tkance mięśniowej
 • rosnących dzieci
 • osób w starszym wieku, u których trudno dokonać dokładnych pomiarów wzrostu