Centrum Telekardiologii

Kierownik:

Dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz

Kontakt:
 • ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 46 64
 • ctk@ikard.pl

Struktura organizacyjna:

 • Oddział Kardiologii
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Pracownia Telekardiologii


Działalność kliniczna:

 • realizacja i nadzór koordynujący procedur telemedycznych, a w szczególności:
  • teleopieki kardiologicznej poprzez codzienną analizę danych z:
   • telemonitorowania: objawów, EKG, ciśnienia tętniczego, wagi i innych możliwych parametrów;
   • home-monitoringu urządzeń wszczepialnych (ICD, CRT-D) chorych z niewydolnością serca oraz chorych bez niewydolności serca zagrożonych SCD; oraz reagowanie w stanach przepowiadających dekompensację - teleporady, a w przypadku istotnych nieprawidłowości uzgodnienie wizyty i przyjęcie chorego w poradni lub decyzja o hospitalizacji.
  • telerehabilitacji kardiologicznej, uwzględniającej przygotowanie pacjentów do realizacji procedury podczas hospitalizacji (chorzy z niewydolnością serca, po licznych powikłaniach) lub ambulatoryjnie a następnie realizowanie jej w domu pod nadzorem telemedycznym
  • telediagnostyki kardiologicznej,
   • tele event holter EKG - ocena zdarzeń (rejestracje 30 sek-5 min w czasie 4-8 tygodniowego monitorowania)
   • tele holter EKG- rejestracje ciągłe kilku-kilkunastodniowe (14 dniowe, 7 dniowe)
   • tele monitorowanie ciśnienia tętniczego
   • telekonslutacji kardiologicznych w relacjach: lekarz - lekarz:
   • Telekonsultacje EKG
   • Holter EKG 24H - 48H rejestrowany w ośrodku o niższej referencyjności - nagrane dane przesyłane w celu oceny do ośrodka referencyjnego (IK) - oceniane, podsumowane w formie raportu, który przesyłany jest zwrotnie do ośrodka satelitarnego
   • telekonsultacje kardiologiczne obrazowe
   • telekonsultacje kardiologiczne, kardiochirurgiczne.
 • hospitalizacje chorych w ramach kontraktu z NFZ w celu przygotowania do teleopieki, telerehabilitacji.
 • porady ambulatoryjne kardiologiczne w ramach kontraktu z NFZ w celu przygotowania chorych ze schorzeniami układu krążenia do teleopieki, telerehabilitacji, wizyty kontrolne.
 • wykonywanie badań z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej (echokardiografia, testy wysiłkowe/ergospirometryczne, badania holterowskie EKG, BP) w celu przygotowania chorych do procedur telemedycznych.


Działalność naukowa :

 • Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych metod telemedycznych wykorzystywanych do realizacji telediagnostyki kardiologicznej, teleopieki kardiologicznej, telerehabilitacji kardiologicznej, prowadzenia telekonsultacji kardiologicznych i kardiochirurgicznych.
 • Opracowanie i wdrożenie nowych metod telekardiologicznych oraz badanie ich efektów, a także analiza tych wyników.
 • Prowadzenie programów naukowo - badawczych z uwzględnieniem zastosowania telemedycyny.
 • Doskonalenie metod telediagnostyki kardiologicznej.
 • Prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem metod telemedycznych.
 • Opracowanie i wdrażanie nowych metod oceny kompleksowej telerehabilitacji kardiologicznej z uwzględnieniem metod teleelektrokardiologii nieinwazyjnej.
 • Obserwacja przebiegu i analiza efektów telerehabilitacji w aspekcie przystosowania psychospołecznego.