Certyfikaty jakości

Certyfikat ISO

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Załącznik do certyfikatu nr 60229/C/1

Certyfikat Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Certyfikat Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, potwierdzający uzyskanie przez Zakład Mikrobiologii i Monitorowania Zakażeń Szpitalnych pozytywnego wyniku w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2020.