Certyfikaty jakości

Certyfikat ISO

Gwarancją spełnienia bieżących i przyszłych potrzeb i oczekiwań naszych Pacjentów jest wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2008.

System Zarządzania Jakością został wdrożony w Instytucie 17 stycznia 2008 r. Przeprowadzenie certyfikacji powierzono jednostce akredytowanej z uprawnieniami do certyfikowania systemów jakości - TÜV NORD Polska.

Certyfikat

Załącznik do certyfikatu

Certyfikat Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Certyfikat Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, potwierdzający uzyskanie przez Zakład Mikrobiologii i Monitorowania Zakażeń Szpitalnych pozytywnego wyniku w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2016.