Diagnostyka

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy udziela świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w zakresie: badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, endoskopowych przewodu pokarmowego - gastroskopii oraz medycyny nuklearnej.

Diagnostyka odbywa się w lokalizacji:
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa


Pracownia Tomografii Komputerowej:

Rejestracja telefoniczna

  • +48 22 343 45 55
  • +48 22 815 30 11

Infolinia pracuje codziennie w godzinach 730 - 1800 (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)
Rejestracja osobista - codziennie w godzinach 800 - 1500 (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)


Pracownia Rezonansu Magnetycznego:

Rejestracja telefoniczna

  • +48 22 343 45 55
  • +48 22 815 30 11

Infolinia pracuje codziennie w godzinach 730 - 1800 (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)
Rejestracja osobista w godzinach: pn. 800 - 1800, wt - pt: 800 - 1500


Samodzielna Pracownia Endoskopowa:
  • +48 22 343 45 55
  • +48 22 815 30 11

Infolinia pracuje codziennie w godzinach 730 - 1800 (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)
Rejestracja osobista - codziennie w godzinach 800 - 1500 (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)


Samodzielna Pracownia Medycyny Nuklearnej:

(zapisy na badanie scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego)
Rejestracja telefoniczna

  • +48 22 343 45 55
  • +48 22 815 30 11

Infolinia pracuje codziennie w godzinach 730 - 1800 (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)
Rejestracja osobista - codziennie w godzinach 800 - 1500 (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)


Skierowanie:

Oryginał skierowania należy dostarczyć - osobiście bądź za pośrednictwem poczty - w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu badania. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących).