Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski

Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii

Kierownik I Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca

Kontakt:

 • +48 22 343 44 50
 • dyrektor@ikard.pl
 • +48 22 343 45 00

Dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. inst.

Zastępca Dyrektora ds. Nauki

 

Kontakt:

 • +48 22 343 41 50
 • nauka@ikard.pl
 • +48 22 343 45 02

Prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński

Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych

 

Kontakt:

 • +48 22 343 43 59
 • klinika@ikard.pl
 • +48 22 343 45 01

mgr Paweł Wilski

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

 

Kontakt:

 • +48 22 343 46 63
 • finanse@ikard.pl
 • +48 22 343 45 03

inż. Andrzej Grygiel

Zastępca Dyrektora ds. Techniczno - Administracyjnych

 

Kontakt:

 • +48 22 343 41 92
 • administracja@ikard.pl
 • +48 22 343 45 03

mgr Wiesława Stępniewska

Naczelna Pielęgniarka

 

Kontakt:

 • +48 22 343 44 80
 • w.stepniewska@ikard.pl
 • +48 22 343 45 01

Magdalena Rosińska

Główny Księgowy

 

Kontakt:

 • +48 22 343 41 35
 • ksiegowosc@ikard.pl
 • +48 22 343 45 23

mgr Małgorzata Rowicka

Dział Kadr i Płac

 

Kontakt:

 • +48 22 343 44 34
 • m.rowicka@ikard.pl
 • +48 22 343 45 24