Dział Ewaluacji i Statystyki oraz Biblioteka Naukowa

Kierownik Działu:

mgr Eligiusz Gawron

Kontakt:
 • ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 44 91
 • e.gawron@ikard.pl
Sale konferencyjne:
 • +48 22 343 43 91
 • +48 22 343 43 71

Dariusz Dzik

 • d.dzik@ikard.pl

Tomasz Głowacki

 • t.glowacki@ikard.pl

Biblioteka Naukowa:
Zgłaszanie publikacji:
 • +48 22 343 44 33
 • bn@ikard.pl
 • publikacje@ikard.pl

Lilianna Kozłowska

 • l.kozlowska@ikard.pl

Małgorzata Ciechanowska

 • m.ciechanowska@ikard.pl
 • Koordynacja wsparcia działalności publikacyjnej instytutu w zakresie:
  • korekta i redakcja angielskojęzycznych tekstów naukowych w zewnętrznych firmach edytorskich,
  • gromadzenie danych na temat efektów działalności naukowej – publikacji naukowych w bazie bibliografia publikacji pracowników Instytutu Kardiologii (Expertus).
 • Koordynacja działalności edukacyjnej:
  • organizacja zagranicznych wyjazdów służbowych na kongresy, zjazdy, szkolenia,
  • współdziałanie przy organizacji Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Instytutu Kardiologii,
  • współdziałanie przy organizacji szkoleń/konferencji w Instytucie Kardiologii,
  • organizacja kursów doskonalących i specjalizacyjnych w ramach współpracy z CMKP,
  • opracowanie graficzne prezentacji multimedialnych oraz wykonywanie i obróbka zdjęć,
  • obsługa techniczna Zespołu Konferencyjnego IK.
 • Parametryzacja wyników pracy badawczej:
  • współadministrowanie bazą danych systemu zarządzania nauką,
  • przygotowywanie raportów cytowań w oparciu o bazę Web of Science,
  • bibliometria dorobku pracowników Instytutu Kardiologii (przygotowywanie analiz do awansów naukowych oraz do wniosków grantowych).
 • gromadzenie i opracowywanie oraz udostępnianie zbiorów biblioteki,
 • realizacja zamówień na artykuły medyczne,
 • przygotowywanie bibliograficznych zestawień tematycznych,
 • prenumerata czasopism polskich i zagranicznych oraz subskrypcja baz danych literatury medycznej