Dział Ewaluacji i Statystyki oraz Biblioteka Naukowa

Kierownik Działu:

Lilianna Kozłowska
Kontakt:
 • ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 44 33
 • +48 22 343 44 91
 • bn@ikard.pl
Pracownicy Działu:
 • Małgorzata Ciechanowska
 • +48 22 343 44 33
 • Daniel Podgórski
 • +48 22 343 44 91

Zespół Konferencyjny:

Dariusz Dzik

 • 725 993 888

Tomasz Głowacki

 • 725 993 837

ZADANIA DZIAŁU EWALUACJI I STATYSTYKI ORAZ BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
 • Prowadzenie i aktualizacja bazy bibliograficznej publikacji pracowników Narodowego Instytutu Kardiologii;
 • Sporządzanie zestawień oraz rankingów dorobku naukowego pracowników w oparciu o bazę bibliograficzną;
 • Sporządzanie analiz bibliometrycznych dorobku naukowego pracowników do procedur awansowych, konkursowych oraz na potrzeby projektów badawczych procedur krajowych i zagranicznych;
 • Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia okresowej oceny pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych;
 • Obsługa administracyjna Komisji ds. okresowej oceny pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych;
 • Przygotowanie rankingu publikacji pracowników do nagród Dyrektora za działalność naukową;
 • Aktualizacja i weryfikacja bazy POL-on, moduł Polska Bibliografia Naukowa (PBN);
 • Kontrola merytoryczna nad systemami informatycznymi związanymi z działalnością działu;
 • Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobów bibliotecznych;
 • Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów w systemie bibliotecznym;
 • Prowadzenie działalności informacyjnej o własnych zasobach oraz zbiorach innych bibliotek;
 • Obsługi użytkowników w zakresie informacji naukowej – kwerendy z medycznych baz danych;
 • Realizacja zamówień składanych przez użytkowników;
 • Obsługa prenumeraty czasopism w wersji papierowej i elektronicznej;
 • Współpraca międzybiblioteczna;
 • Organizowanie szkoleń dla pracowników z obsługi baz danych;
 • obsługa administracyjno-finansowa zagranicznych wyjazdów w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych;
 • opracowywanie i nadzór nad procedurami wyjazdowymi i oraz procedurami rozliczeniowymi;
 • organizowanie przetargów na dostawcę biletów lotniczych;
 • koordynacja współpracy z biurem podróży;
 • udzielanie informacji o zasadach kalkulowania wyjazdów za granicę;
 • koordynowanie wyjazdów w ramach „stażu młodego badacza”;
 • ewidencja zagranicznych wyjazdów pracowników;
 • sporządzanie planów finansowych dot. wyjazdów za granicę oraz przestrzeganie, racjonalnego wydatkowania środków finansowych;

ZADANIA ZESPOŁU KONFERENCYJNEGO
 • Opracowanie graficznie prezentacji multimedialnych i plakatów, skanowanie i obróbka materiałów źródłowych oraz wykonanie zdjęć wraz z ich edycją przeznaczonych do prezentacji, referatów i wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz do publikacji;
 • Obsługa techniczna Zespołu Konferencyjnego, w tym: kontrolowanie kalendarza spotkań, nadzór techniczny nad wyposażeniem, organizowanie niezbędnych serwisów oraz obsługa sprzętu multimedialnego podczas posiedzeń, kursów, szkoleń, sympozjów, zjazdów oraz egzaminów;
 • Przygotowywanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń organizowanych przez Instytut.