Dział Planowania i Administracji Nauki

Kierownik Działu:

mgr Kamila Bis

Kontakt:
 • ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 43 79
 • +48 22 343 45 41
 • dzplan@ikard.pl

Aleksandra Śladowska

 • +48 22 343 42 71

Agnieszka Kuryłek

 • +48 22 343 41 58

Anna Kwiecińska

 • +48 22 343 41 59


Zadania Działu:

 • obsługa administracyjna Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii
 • obsługa administracyjna Terenowej Komisji Bioetycznej
 • obsługa administracyjna Komisji ds. Nauki Rady Naukowej
 • koordynacja procedur związanych z przeprowadzaniem czynności w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych oraz o nadanie tytułu profesora
 • przygotowywanie planów i sprawozdawczości z działalności naukowej Narodowej Instytutu Kardiologii
 • przygotowywanie wniosków o finansowanie działalności statutowej
 • prowadzenie ewidencji wyjazdów/szkoleń pracowników NIK
 • wsparcie pracowników NIK w zakresie procedury ochrony danych osobowych w badaniach naukowych