Dział Programów Badawczych

Kierownik Działu:

Agata Smoleń

Kontakt:
 • ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 42 86
 • +48 22 343 42 85
 • +48 22 343 45 41
 • Dział Programów Badawczych zajmuje się wsparciem naukowców w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektów badawczych (w szczególności prac statutowych i grantów finansowanych przez NCN, NCBiR, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów współfinansowanych przez UE),
 • oferuje pomoc przy ich administrowaniu i koordynowaniu obiegu dokumentów pomiędzy poszczególnymi komórkami NIK oraz instytucjami finansującymi,
 • pracownicy Działu wspomagają badaczy realizujących projekty i prace statutowe w zakresie realizacji zamówień, przygotowywaniu raportów oraz na bieżąco udzielają informacji związanych z wydatkowaniem funduszy,
 • do zadań Działu należy jednocześnie audyt wewnętrzny dokumentacji dot. projektów badawczych.
 • Agata Smoleń (Kierownik)
  tel.: +48 22 343 42 86

 • Agnieszka Zdziennicka
  tel.: +48 22 343 42 85

 • Zofia Kamińska
  tel.:+48 22 343 42 85

 • Anna Zielińska
  tel.:+48 22 343 42 85

 • Joanna Matuszewicz
  tel.:+48 22 343 42 86