Dział Programów Badawczych

Kierownik Działu:

Agnieszka Zdziennicka

Kontakt:
 • 22 343 42 85
 • 22 343 42 86
 • emial: dpb@ikard.pl
 • ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

  Anna Maria Zielińska

 • 22 343 42 85
 • Anna Zielińska

 • 22 343 42 86
 • Izabela Majewska

 • 22 343 42 86
 • Administrowanie projektami naukowymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych, m.in.: MEIN, NCN, NCBR, MZ, OPI, oraz współfinansowanych przez UE;
 • Wsparcie naukowców na każdym etapie realizacji projektu naukowego: aplikacja – realizacja – rozliczenie;
 • Przygotowywanie rozliczeń procedur medycznych oraz badań laboratoryjnych wykonanych w ramach projektów naukowych;
 • Monitorowanie wytycznych dot. realizacji projektów naukowych;
 • Wsparcie w organizacji konferencji naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • Przygotowywanie raportów, zestawień na bieżące potrzeby Dyrekcji.