Granty programów ramowych UE, EAHC

 • Simulation Modeling of coronary ARTery disease: a tool for clinical decision support - SMARTool

  The Grant Agreement N° 689068, H2020, UE
  Dr hab. n.med. Anna Teresińska, prof. nadzw.IK

   

 • Prospective randomized multicenter study comparing immediate multivessel revascularization by PCI versus culprit lesion PCI with staged non-culprit lesion revascularization in patients with acute myocardial infraction complicated by cardiogenic shock. (CULPRIT-SHOCK).

  Grant w ramach 7.Programu Ramowego UE
  (FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1).
  Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska

  Badanie CULPRIT SHOCK jest badaniem realizowanym w ramach grantu europejskiego (FP7 HEALTH-2013-INNOVATION-1). Koordynatorem projektu jest Prof. Holger Thiele z Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) Lübeck.

  Celem badania jest porównanie strategii udrożnienia tętnicy pozawałowej vs wielonaczyniowej przezskórnej rewaskularyzacji, u pacjentów ze świeżym zawałem mięśnia sercowego powikłanego wstrząsem kardiogennym. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania jest 30 dniowa śmiertelność  i/lub ciężka niewydolność nerek, wymagająca terapii nerkozastępczej.

   

 • Diagnostic Imaging Strategies for Patients with Stable Chest Pain and Intermediate Risk of Coronary Artery Disease: Comparative Effectiveness Research of Existing Technologies (DISCHARGE).

  Grant w ramach 7.Programu Ramowego UE(FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1).
  Dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. nadzw. IK

  Projekt DISCHARGE - Diagnostic Imaging Strategies for Patients with Stable Chest Pain and Intermediate Risk of Coronary Artery Disease: Comparative Effectiveness Research of Existing Technologies, nowy projekt realizowany w ramach 7 Ramowego Programu UE. W roku 2015 Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy dostał dołączony do wykonawców grantu i podpisał stosowne umowy. Ośrodkiem koordynującym jest Uniwersytet Charite w Berlinie (prof. M. Dewey). W ramach projektu pacjenci będą randomizowani do dwóch grup: 1. Wstępna diagnostyka przy pomocy tomografii komputerowej, lub 2. Wstępna diagnostyka przy pomocy koronarografii. Analizowane będą różnice w rzeczywistej przydatności klinicznej (wraz z analizą koszto-efektywności) dwóch istniejących technologii. W projekcie bierze udział około 30 dużych ośrodków kardiologicznych w Europie.

   

 • Comparative Effectiveness Research to Assess the use of Primary ProphylacTic Implantable Cardioverter Defibrillators in Europe (EU-CERT-ICD).

  Grant w ramach 7.Programu Ramowego UE(FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1).
  Dr hab. n. med. Maciej Sterliński

   

 • Evaluation of Integrated Cardiac Imaging for the Detection and Characterization of Ischemic Heart Disease (EVINCI Study)

  Grant w ramach 7.Programu Ramowego UE (IK Partnerem stowarzyszonym z umową finansową)
  Dr hab. n.med. Anna Teresińska, prof. nadzw.IK

  Projekt EVINCI jest prospektywnym, wieloośrodkowym, europejskim badaniem klinicznym realizowanym w latach 2009-2012 (42 mies.) w grupie 700 pacjentów.

  Projekt realizowany jest przez konsorcjum 17 instytucji - w tym Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) oraz 14 klinicznych ośrodków badawczych (4 ośrodki z Włoch, 3 z Hiszpanii i po jednym z Finlandii, Francji, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polski). Ośrodkiem koordynującym jest Narodowy Instytut Badawczy Fizjologii Klinicznej w Pizie.

  Konsorcjum uzyskało Grant w ramach 7. Ramowego Programu Unii Europejskiej a realizacja projektu w Polsce uzyskała pełne dofinansowanie z MNiSzW.
  Wstępne, cząstkowe wyniki EVINCI Study zaprezentowano 26 czerwca 2012 w Madrycie (EVINCI Final Meeting)

  Projekt otrzymał nagrodę: Excellence Award for Exceptional Collaboration in EU FP7 Project "Evaluation of Integrated Cardiac Imaging for the Detection and Characterization of Ischemic Heart Disease (EVINCI Study)"

 

 • Defekty genów cyklu kwasów trójkarboksylowych (Krebsa) w karcynogenezie.

  Grant w ramach 6.Programu Ramowego UE
  kontrakt: LSHC-CT-2005-518200.
  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

 

 • Europejski sondaż kompetencji zdrowotnych (HLS-EU)

  Grant z Executive Agency for Health and Consumers (IK Partnerem stowarzyszonym z umową finansową)
  Dr n. hum. Zofia Słońska

  Projekt ten otrzymał Europejską Nagrodę Zdrowia 2012, przyznawaną corocznie przez Europejskie Forum Zdrowia Gastein.Pierwsza część wyników projektu została opublikowana w pracy:

  Sorensen K, Broucke SV, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, Brand H, HLS-EU Consortium.: Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health. 2012; 12(1): 80. (IF=1.997; MNiSW=35).

  Projekt pod nazwą Europejski Sondaż Kompetencji Zdrowotnych  był realizowany w ramach współpracy przedstawicieli dziewięciu instytucji naukowych z Holandii, Grecji, Irlandii, Austrii, Polski, Hiszpanii, Bułgarii, Niemiec. Projekt ten był współfinansowany przez Komisję Europejską.