I Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Kardiologii

PODŁOŻE MOLEKULARNE CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO

Warszawa, 15 grudnia 2007
Hotel Radisson SAS, ul. Grzybowska 24

Szanowni Państwo,

Z prawdziwą przyjemnością pragnę zaprosić na Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum zorganizowane przez Instytut Kardiologii w Warszawie pod tytułem "Podłoże molekularne chorób układu sercowo-naczyniowego".

Sympozjum poświęcone będzie wybranym, najbardziej aktualnym zagadnieniom, które leżą u podstaw nowoczesnego rozumienia podłoża chorób układu sercowo-naczyniowego.

Tematyka, którą zaprezentuje grono wybitnych badaczy i klinicystów obejmuje molekularne podłoże niektórych uwarunkowanych genetycznie kardiomiopatii oraz arytmii.

Omówiona również zostanie biologia ściany naczyniowej w chorobie wieńcowej i nadciśnieniu tętniczym oraz zjawisko zakrzepicy w stencie.

Odbędzie się także dyskusja na temat współczesnych poglądów na zagadnienie genetycznego podłoża nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego oraz molekularnego podłoża rozwoju niewydolności serca.

Można wyrazić nadzieję, że Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Kardiologii w Warszawie pod tytułem "Podłoże molekularne chorób układu sercowo-naczyniowego" stanie się tradycją i pozwoli na systematyczne pogłębienie wiedzy i szeroką dyskusję nad najbardziej aktualnymi zagadnieniami biologii molekularnej.

prof. Witold Rużyłło
Dyrektor Instytutu Kardiologii
w Warszawie


Zgłoszenia:

Medycyna Praktyczna - Dział Sympozjów
ul. Krakowska 41; 31-066 Kraków
tel./fax: (12) 293 40 04, 293 40 10
e-mail: szkolenia@mp.pl


Pliki do pobrania: