2 Sympozjum "Diagnostyka i Leczenie Wtórnego i Opornego Nadciśnienia Tętniczego"

25 października 2013 r. w Warszawie odbyło się Sympozjum Satelitarne 23 Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego dotyczące diagnostyki oraz leczenia nadciśnienia tętniczego wtórnego oraz opornego. Sympozjum skierowane było lekarzom wielu specjalności, a zwłaszcza kardiologom, hipertensjologom, nefrologom oraz endykrynologom.

Sympozjum - organizowane przez Klinikę Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie - odbyło się pod patronatem Instytutu Kardiologii, Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Wśród licznych uczestników sympozjum znalazło się wielu kierowników oraz ordynatorów ośrodków między innymi o profilu kardiologicznym z całego kraju.

Wśród zagranicznych gości obecny był Profesor Pierre-Francois Plouin z Europejskiego Szpitala Georges Pompidou w Paryżu, Profesor Massimo Mannelli z Uniwersytetu we Florencji, Profesor Jaap Deinum ze Szpitala Uniwersyteckiego St. Radboud w Nijmegen oraz Profesor Graeme Eisenhofer ze Szpitala Uniwersyteckiego w Dreźnie.
Wśród gości reprezentujących polskie ośrodki obecny był Profesor Krzysztof Narkiewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Profesor Andrzej Więcek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Profesor Andrzej Januszewicz i Profesor Adam Witkowski z Instytutu Kardiologii w Warszawie.

W pierwszej sesji Profesor Andrzej Januszewicz przedstawił aktualny stan wiedzy dotyczący częstości występowania oraz charakterystykę kliniczną chorych na oporne nadciśnienie tętnicze. Należy podkreślić, że przede wszystkim w tej grupie chorych stosowana jest metoda denerwacji nerek. Następnie Doktor Aleksander Prejbisz omówił zagadnienia związane z zastosowaniem różnych metod pomiaru ciśnienia tętniczego w diagnostyce opornego nadciśnienia tętniczego, natomiast Profesor Krzysztof Narkiewicz przedstawił postęp wiedzy w diagnostyce i leczeniu chorych na obturacyjny bezdech senny.

Druga sesja dotyczyła diagnostyki wtórnych postaci nadciśnienia, w szczególności problemów klinicznych związanych z diagnostyką pierwotnego hiperaldosteronizmu, guza chromochłonnego oraz zwężenia tętnicy nerkowej - stanowiły one przedmiot wykładów odpowiednio Profesora Jaap Deinum, Profesora Massimo Mannelli oraz Profesora Pierre-Francois Plouin.

Trzecia część Sympozjum dotyczyła leczenia zabiegowego opornego nadciśnienia tętniczego interwencyjnego leczenia nadciśnienia - Profesor Witkowski przedstawił aktualny stan wiedzy o interwencyjnym leczeniu opornego nadciśnienia za pomocą metody denerwacji tętnic nerkowych na podstawie badań klinicznych oraz doświadczenia Instytutu Kardiologii. Profesor Plouin omówił problematykę leczenia zwężenia tętnicy nerkowej, a Profesor Mannelli przedstawił obecny stan wiedzy dotyczący leczenia guza chromochłonnego i przyzwojaków.

W ostatniej - czwartej Sesji przedstawiono przypadki kliniczne, którym towarzyszyła dyskusja panelu ekspertów - przypadki prezentowane były przez dr Aleksandra Prejbisza, lek. Ewę Warchoł, lek. Sylwię Kołodziejczyk, lek. Jakuba Wójcickiego oraz studentkę Annę Kaszubę.

Ze względu na znaczące zainteresowanie tematyką opornego i wtórnego nadciśnienia tętniczego planowane jest zorganizowanie w Warszawie kolejnego Sympozjum poświęconego tej tematyce w 2015 roku.