Informacje dla osób mających problemy z komunikowaniem się

Narodowy Instytut Kardiologii udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, możliwość komunikowania się poprzez:

  • pocztę elektroniczną, e-mail: dzial.jakosci@ikard.pl
  • przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS: 660 510 777
  • przesyłanie faksów: +48 22 343 47 73