Inne

 • Ogólnopolski Rejestr Burz Elektrycznych i Nawracających Arytmii Komorowych – BURZA

  Grant Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  Dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, prof. nadzw. IK

  Celem rejestru jest analiza parametrów klinicznych, elektrofizjologicznych, przebiegu burzy elektrycznej oraz procesu terapii w tym zabiegu ablacji, oraz skuteczności odległej terapii u chorych z ES w populacji bez i z organiczną chorobą serca.
  Grupa włączona do rejestru:
  Do rejestru wpisano dotychczas 227 pacjentów hospitalizowanych w powodu burzy elektrycznej w oddziałach OIOM/OITK lub poddawanych zabiegom ablacji i/lub wszczepienia kardiowertera defibrylatora u których wystąpiły;
  - Trzy lub więcej epizodów VT lub VF w ciągu 24 godzin.
  - Permanentny częstoskurcz komorowy nawracający po przerwaniu.

   

 • Pracuj, jedz i ruszaj się zdrowo

  Projekt finansowany przez Światową Federacją Serca (WHF)
  Dr n. hum. Zofia Słońska

  Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w ramach współpracy ze Światową Federacją Serca (WHF) koordynował program edukacyjny "Pracuj, jedz i ruszaj się zdrowo", skierowany do uczniów klas szóstych szkół podstawowych.
  Program miał na celu promowanie zdrowego sposobu uczenia się, odżywiania, aktywności fizycznej i co najważniejsze - właściwego, z punktu widzenia zdrowia, zarządzania własnym czasem przez uczniów.

   

 • Warszawskie badanie stanu zdrowia ludności (WAW-KARD)

  Grant finansowany z budżetu NIK, współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Dr hab. n. med. Grażyna Broda, prof. nadzw. IK

  Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy przeprowadził badanie stanu zdrowia dorosłych mieszkańców Warszawy pod kątem zagrożenia chorobami układu krążenia.
  Badanie przeprowadził zespół naukowo-badawczy Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Stolicy.