Inne

 • Ogólnopolski Rejestr Burz Elektrycznych i Nawracających Arytmii Komorowych – BURZA

  Grant Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  Dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, prof. nadzw. IK

  Celem rejestru jest analiza parametrów klinicznych, elektrofizjologicznych, przebiegu burzy elektrycznej oraz procesu terapii w tym zabiegu ablacji, oraz skuteczności odległej terapii u chorych z ES w populacji bez i z organiczną chorobą serca.
  Grupa włączona do rejestru:
  Do rejestru wpisano dotychczas 227 pacjentów hospitalizowanych w powodu burzy elektrycznej w oddziałach OIOM/OITK lub poddawanych zabiegom ablacji i/lub wszczepienia kardiowertera defibrylatora u których wystąpiły;
  - Trzy lub więcej epizodów VT lub VF w ciągu 24 godzin.
  - Permanentny częstoskurcz komorowy nawracający po przerwaniu.

   

 • Pracuj, jedz i ruszaj się zdrowo

  Projekt finansowany przez Światową Federacją Serca (WHF)
  Dr n. hum. Zofia Słońska

  Instytut Kardiologii w ramach współpracy ze Światową Federacją Serca (WHF) koordynował program edukacyjny "Pracuj, jedz i ruszaj się zdrowo", skierowany do uczniów klas szóstych szkół podstawowych.
  Program miał na celu promowanie zdrowego sposobu uczenia się, odżywiania, aktywności fizycznej i co najważniejsze - właściwego, z punktu widzenia zdrowia, zarządzania własnym czasem przez uczniów.

   

 • Warszawskie badanie stanu zdrowia ludności (WAW-KARD)

  Grant finansowany z budżetu IK, współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Dr hab. n. med. Grażyna Broda, prof. nadzw. IK

  Instytut Kardiologii przeprowadził badanie stanu zdrowia dorosłych mieszkańców Warszawy pod kątem zagrożenia chorobami układu krążenia.
  Badanie przeprowadził zespół naukowo-badawczy Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Stolicy.