Aktualności

 Symboliczne przecięcie wstęgi przez dyrekcję
Featured

Narodowy Instytut Kardiologii z ultranowoczesnym blokiem operacyjnym

15 maja br. w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie (Aninie) odbyło się oficjalne otwarcie hybrydowego bloku operacyjnego oraz zmodernizowanego Oddziału Diagnostyki Stanów Nagłych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała prof. Janina Stępińska, dyrektor NIKard.

Oddany do użytku blok operacyjny składa się z trzech sal zabiegowych - dwóch hybrydowych, łączących w sobie funkcje klasycznej sali operacyjnej i pracowni angiografii oraz jednej, chirurgicznej sali operacyjnej z ramieniem C. Hybrydowy blok operacyjny umożliwia kompleksowe leczenie pacjentów z chorobami serca i naczyń krwionośnych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego sprzętu medycznego oraz najnowszych technologii, lekarze będą mogli przeprowadzać nawet najbardziej złożone zabiegi. Według wstępnych szacunków ich liczba może przekroczyć nawet 1 tys. rocznie. Do użytku oddano również zmodernizowany Oddział Diagnostyki Stanów Nagłych, do którego trafiają pacjenci z chorobami układu krążenia wymagający pilnej interwencji klinicznej oraz ukierunkowania na dalszy proces diagnostyczno-leczniczy.

Nowoczesne wyposażenie hybrydowego bloku operacyjnego pozwala na przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów sercowo-naczyniowych w obrębie serca, tętnic wieńcowych i aorty, a także zabiegów i operacji łączących elementy chirurgii naczyniowej i interwencyjnej. W sytuacji nagłej umożliwia także przeprowadzenie operacji na otwartym sercu. - Sala operacyjna typu hybrydowego stanowi platformę współpracy kardiologów interwencyjnych, chirurgów naczyniowych, kardiochirurgów i anestezjologów, a więc zespołu specjalistów tworzących tzw. Heart Team. Zaprojektowana w ten sposób współpraca daje możliwość jednoczesnego leczenia pacjentów z chorobami serca i naczyń krwionośnych w optymalny i skuteczny sposób - podkreśliła prof. Janina Stępińska, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii.

Hybrydowy blok operacyjny został wyposażony w nowoczesny system rentgenowski, który wspiera lekarzy m.in. w diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej, wad strukturalnych serca oraz chorób naczyń krwionośnych. System charakteryzuje się zaawansowanym torem obrazowania ze stałą jakością obrazu, przy najniższej dostępnej dawce promieniowania. Dzięki możliwościom manewrowym statywu, aparat doskonale sprawdza się podczas zabiegów z dostępu promieniowego, obecnie rutynowo wykorzystywanego w pracowniach hemodynamiki. Co więcej, rozwiązania z zakresu inteligencji proceduralnej pozwalają na skrócenie czasu przygotowania do zabiegu poprzez optymalizację parametrów obrazowania, pozycji aparatu i sposobu prezentacji informacji potrzebnych operatorom, jak również jego sprawne przeprowadzenie. To z kolei przekłada się na poprawę organizacji pracy.

Druga sala hybrydowa została wyposażona w nowoczesny system obrazowania do małoinwazyjnych procedur medycznych, z montowanym do podłogi robotycznym ramieniem C. System ten umożliwia indywidualne planowanie zabiegu, wsparcie w trakcie jego wykonywania oraz natychmiastową ocenę efektów terapii – niezależnie od stanu pacjenta i stopnia złożoności zabiegu.

Konstrukcja statywu umożliwia zmiany położenia środka obrotu ramienia, na którym zainstalowane są lampa rentgenowska i detektor obrazu. Pozwala to na obrazowanie 2D i 3D wysokiej jakości niezależnie od wysokości i pochylenia stołu. System został wyposażony w krystaliczny detektor i wydajną lampę rentgenowską, zapewniające obraz doskonałej jakości przy ultra niskiej dawce promieniowania.

Hybrydowe sale operacyjne są jednym z najważniejszych miejsc w nowoczesnych ośrodkach kardiologicznych, takich jak Narodowy Instytut Kardiologii. Stanowią doskonały przykład wielospecjalistycznej opieki medycznej, przynoszącej realne korzyści dla pacjentów z chorobami serca i naczyń krwionośnych.

Łączna kwota inwestycji wynosi 48 032 333,00 zł. Środki w wysokości 43 537 455,00 zł pochodzą z Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego: „Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”.