Aktualności

Pierwsza w Polsce implantacja kardiowertera – defibrylatora z antyalergiczną, złotą powłoką

Pierwsza w Polsce implantacja kardiowertera – defibrylatora z antyalergiczną, złotą powłoką

27.06. br. specjaliści z Centrum Zaburzeń Rytmu Serca NIKard wszczepili pierwszy w Polsce, niestandardowy kardiowerter-defibrylator z antyalergiczną powłoką wykonaną ze złota. Zabieg przeprowadzono u 41-letniego mężczyzny, u którego zdiagnozowano ciężką reakcję alergiczną na klasyczne komponenty obudowy urządzeń wszczepialnych.

Pacjent, u którego przeprowadzono zabieg, miał zdiagnozowaną niewydolność serca w przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej, z wysokim ryzykiem nagłego zatrzymania krążenia z powodu złośliwej arytmii komorowej. Był leczony w innym ośrodku gdzie w 2022 r. wszczepiono mu podskórny kardiowerter-defibrylator a następnie, z powodu powikłań, zastąpiono go kardioweterem-defibrylatorem przezżylnym. Pacjent został skierowany do Narodowego Instytutu Kardiologii w listopadzie 2023 r. z objawami nawracających infekcji. Leczenie pacjenta w NIKard zostało podzielone na kilka etapów. Konieczne było usunięcie wszczepionego urządzenia oraz wdrożenie na pół roku leczenia z użyciem kamizelki defibrylującej.

Dokładny wywiad i precyzyjne testy alergiczne, które przeprowadzone zostały we współpracy z Kliniką Dermatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dr. n. med. Leszek Blicharz) wykazały u pacjenta ciężką reakcję alergiczną na klasyczne komponenty obudowy podskórnych i przezżylnych urządzeń wszczepialnych. Wykluczyły natomiast alergię na złoto.
Pod koniec czerwca pacjentowi wszczepione zostało dedykowane urządzenie wyprodukowane w niestandardowej wersji. W całości pokryty złotem kardiowerter-defibrylator, oprócz swoich podstawowych funkcji wykrywania i przerywania arytmii oraz zmniejszania ryzyka groźnych dla życia nagłych zdarzeń sercowych, daje szansę na tolerancję wszczepionego urządzenia bez wywoływania powikłań związanych z alergią.
Wyprodukowanie urządzenia nie wiązało się z istotnie wyższym kosztem w porównaniu ze standardowym kardiowerterem - defibrylatorem, natomiast ze względu na indywidualną, unikalną potrzebę kliniczną, wymagało współpracy i zaangażowania technologicznego i logistycznego.
Skład zespołu: dr hab. Paweł Syska, dr Dariusz Zając, zespół pielęgniarski: Edyta Nowacka, Katarzyna Olaś, Teresa Kruk, Marzena Grabowska.


***

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie jest jednym z najbardziej doświadczonych ośrodków leczenia zaburzeń rytmu serca w Polsce i w Europie. Rocznie wykonuje się tu ponad 2,5 tysiąca zabiegów z zakresu elektrofizjologii oraz elektrokardioterapii. Kliniki Centrum Zaburzeń Rytmu Serca NIKard wykonują szerokie spektrum zabiegów w zakresie: stałej stymulacji serca i wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (w tym urządzeń podskórnych), terapii resynchronizującej i CSP, stymulatorów bezelektrodowych, przezżylnego usuwania elektrod, inwazyjnych badań elektrofizjologicznych, ablacji RF i krioablacji podłoża zaburzeń rytmu, m.in. przy zastosowaniu innowacyjnych, rzadkich lub unikalnych technik (elektroporacji, robotycznej nawigacji magnetycznej, czy ablacji epikardialnych). Na szczególne podkreślenie zasługuje też unikalne, wieloletnie doświadczenie zespołów NIKard w zabiegowym leczeniu zaburzeń rytmu serca w dużych grupach chorych po korekcji wad wrodzonych serca oraz z zaawansowanymi postaciami niewydolności serca (w tym u chorych po przeszczepieniu serca lub po wszczepieniu LVAD).