Aktualności

Lekarz przeprowadzający zabieg wszczepienia bezelektrodowego symulatora serca
Featured

Pierwsze zabiegi implantacji nowoczesnego, bezelektrodowego stymulatora serca Aveir VR

22.09. br. w Narodowym Instytucie Kardiologii (NIKard) przeprowadzone zostały pierwsze zabiegi wszczepienia bezelektrodowego, jednojamowego stymulatora serca o aktywnej fiksacji z funkcją śródzabiegowego mapowania parametrów elektrycznych. Było to pierwsze zastosowanie tej technologii w Instytucie oraz jedno z pierwszych w Polsce i Europie.

Zespół elektrofizjologów z Centrum Zaburzeń Rytmu Serca NIKard przeprowadził jednego dnia dwa takie zabiegi. Wykonano je u chorych z istotnymi ograniczeniami dla zastosowania zwykłych stymulatorów serca. Pierwszy wykonano u 76 - letniej kobiety po utracie przytomności z powodu bloku zaawansowanego w obrębie migotania przedsionków oraz z dużą niedomykalnością zastawki trójdzielnej. Drugim pacjentem, u którego zastosowano system był 75 - letni mężczyzna, po przebytym odelektrodowym zapaleniu wsierdzia i usunięciu układu implantowanego w innym ośrodku. Pacjenci po zabiegach czują się dobrze, a wszczepione stymulatory działają prawidłowo.

Stymulator bezelektrodowy Aveir VR dołącza do dostępnego arsenału bezelektrodowej stymulacji serca. Jest on niewielkim urządzeniem (38 mm/6,5 mm), które wszczepia się przezcewnikowo bezpośrednio do prawej komory serca przez żyłę udową; bez konieczności wykonywania cięcia chirurgicznego na klatce piersiowej. Jako novum posiada funkcję mapowania parametrów sterowania i stymulacji, zaprojektowaną w celu umożliwienia lekarzom śródzabiegowego pomiarów elektrycznych w sercu i potwierdzenia prawidłowego położenia stymulatora w sercu przed ostateczną implantacją. Urządzenie posiada spiralny system aktywnej fiksacji, który może ułatwić usunięcie stymulatora. Bezelektrodowy układ stymulujący Aveir VR ma charakteryzować się zwiększoną - nawet dwukrotnie dłuższą, przewidywaną żywotnością baterii, w porównaniu do dostępnych obecnie bezelektrodowych rozruszników serca. Pacjenci z takimi implantami mogą mieć wykonywane badania rezonansu magnetycznego.

Stymulacja bezprzewodowa to wciąż nowa, ale już znana technologia. Pierwszy bezelektrodowy stymulator serca (Micra TPS) został wszczepiony w Narodowym Instytucie Kardiologii w 2016 r. przez prof. Łukasza Szumowskiego, a Zespół specjalistów NIKard wykonał do tej pory już ponad 100 takich zabiegów.

- Dzięki nowoczesnej technologii, elektroterapia serca przy pomocy urządzeń jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną współczesnej kardiologii. Stymulacja bezelektrodowa jest odpowiedzią na szereg ograniczeń związanych z zastosowaniem tradycyjnych rozruszników serca i bez wątpienia kierunkiem przyszłości. Narodowy Instytut Kardiologii chce zapewnić wszystkim potrzebującym Pacjentom nowoczesne i optymalne metody lecznicze i przeprowadzone dziś zabiegi wpisują się w naszą misję - zaznaczył prof. Maciej Sterliński, zastępca dyrektora ds. klinicznych NIKard.

- To kolejna alternatywa dla pacjentów, u których zastosowanie klasycznego, przezżylnego układu stymulującego jest z różnych przyczyn niemożliwe, np. z powodu braku dostępu żylnego w obrębie kończyn górnych lub niewskazane, np. z powodu wysokiego ryzyka infekcji lub innych powikłań - dodał dr hab. med. Michał Lewandowski, który jako główny operator, wraz z dr. Pawłem Syską i zespołem przeprowadził w NIKard oba zabiegi.

Pierwsze wszczepienia bezelektrodowych stymulatorów serca typu Aveir VR w Europie odbyły się 11.09. br. Zabieg wykonano jednocześnie w pięciu ośrodkach: Charité Berlin (Niemcy), Inselspital Bern (Szwajcaria), Ospedale Maggiore di Novara (Włochy), Kepler Universität Klink Linz (Austria), Universität Spital Zurich (Szwajcaria).

***

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy jest jednym z najbardziej doświadczonych ośrodków leczenia zaburzeń rytmu serca w Polsce i w Europie. Rocznie wykonuje się tu ponad 2,5 tysiąca zabiegów z zakresu elektrofizjologii oraz elektrokardioterapii. Kliniki Centrum Zaburzeń Rytmu Serca NIKard wykonują szerokie spektrum zabiegów w zakresie: stałej stymulacji serca i wszczepialnych kardiowerterów defibrylatorów (w tym urządzeń podskórnych), terapii resynchronizującej i CSP, stymulatorów bezelektrodowych, przezżylnego usuwania elektrod, inwazyjnych badań elektrofizjologicznych, ablacji RF i krioablacji podłoża zaburzeń rytmu, m.in. przy zastosowaniu innowacyjnych, rzadkich lub unikalnych technik (elektroporacji, robotycznej nawigacji magnetycznej, czy ablacji epikardialnych). Na szczególne podkreślenie zasługuje też unikalne, wieloletnie doświadczenie zespołów NIKard w zabiegowym leczeniu zaburzeń rytmu serca w dużych grupach chorych po korekcji wad wrodzonych serca oraz z zaawansowanymi postaciami niewydolności serca (w tym u chorych po przeszczepieniu serca lub po wszczepieniu LVAD).