Aktualności

Polscy specjaliści na szkoleniu w paryskim Hôpital Européen Georges-Pompidou
Featured

Polscy specjaliści na szkoleniu w paryskim Hôpital Européen Georges-Pompidou

Specjaliści z Narodowego Instytutu Kardiologii wzięli udział w prestiżowym szkoleniu, w trakcie którego przeszli instruktaż dotyczący całkowicie implantowalnego sztucznego serca. Warsztaty dotyczyły zarówno sfery chirurgicznej, związanej z pierwszym, udanym wszczepieniem na sali operacyjnej całkowicie sztucznego serca przez kardiochirurgów NIKard – dr. n. med. Piotra Kołsuta i dr. Jarosława Kuriatę, prowadzenia i kwalifikacji pacjenta do zabiegu, jak również postępowania z chorym w okresie pooperacyjnym. Szkolenie odbyło się 25-26 marca br. w Centrum Szkolenia CARMAT w Paryżu, mieszczącym się w Hôpital Européen Georges-Pompidou - jednym z wiodących szpitali chorób serca na świecie.

AESON - CARMAT (tzw. sztuczne serce) to nowoczesne urządzenie dedykowane zarówno pacjentom cierpiącym na skrajną niewydolność serca, jak i chorym z niewydolnością lewej lub prawej komory serca. Technologia pozwala pacjentowi na swobodne funkcjonowanie w środowisku domowym zaledwie kilkanaście dni po wykonaniu zabiegu, z kolei personelowi medycznemu na stałe kontrowanie i monitorowanie parametrów życiowych chorego poza szpitalem.

Obecnie światowy trend idzie w kierunku zastąpienia tradycyjnego przeszczepu serca urządzeniami pełniącymi rolę sztucznego serca. Dzieje się tak ze względu na ograniczoną dostępność narządów przeznaczonych do transplantacji, z uwagi na niewystarczającą liczbę potencjalnych dawców. - Dzięki wdrożeniu tej technologii w naszym kraju będziemy w stanie pomóc szerszej grupie pacjentów. Jest to istotne szczególnie dla tych osób, dla których operacja często stanowiła do tej pory jedyną alternatywę na przeżycie tłumaczy dr n. med. Piotr Kołsut, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Transplantacji Serca w Narodowym Instytucie Kardiologii.

Narodowy Instytut Kardiologii znajduje się z gronie dziesięciu światowych ośrodków, który wdraża technologię CARMAT. Aby móc uczestniczyć w tym programie NIKard musiał spełnić szereg restrykcyjnych kryteriów. Francuscy eksperci oceniali m.in. proces kwalifikacji pacjenta w polskim ośrodku, jego doświadczenie w zakresie wszczepiania urządzeń mechanicznego wspomagania i transplantacji serca oraz procedury związane z organizacją samego procesu.

Instytut pozytywnie przeszedł ten audyt. Obecnie dysponuje wszystkimi dostępnymi na rynku urządzeniami wspomagającymi pracę serca, które są stosowane w różnych stopniach zaawansowania niewydolności krążenia - IABP, ECMO, VAD (RVAD, LVAD), BIVAD oraz TAH (teraz również CARMAT).

Skład zespołu biorącego udział w szkoleniu:

dr n med. Piotr Kołsut, dr Jarosław Kuriata (kardiochirurdzy), Andrzej Kurowski, Małgorzata Jasińska (anestezjolodzy), Małgorzata Celińska – Spodar (kardiolog) oraz Katarzyna Wileńska i Jarosław Szymański (koordynatorzy mechanicznego wspomagania serca).