Aktualności

Prof. Waldemar Banasiak oraz Minister Zdrowia Izabela Leszczyna

Prof. Waldemar Banasiak nowym konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii

Minister Izabela Leszczyna powołała na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii prof. Waldemara Banasiaka, kierownika Ośrodka Chorób Serca 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak to specjalista chorób wewnętrznych I i II stopnia oraz kardiologii. Główne zainteresowania naukowe to niewydolność serca, stabilna choroba wieńcowa, migotanie przedsionków, kardioonkologia.

To absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończył z pierwszą lokatą (1975-1981).
Od 1984 roku jest zatrudniony w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym (4WSK) we Wrocławiu. Współtworzył tamtejszą Klinikę Kardiologii w 2000 roku i Kliniki Kardiochirurgii w 2003 roku oraz Ośrodka Chorób Serca w 2006 roku powstałego z połączenia obu Klinik.

W latach 2022-2023 współtworzył Wydział Medyczny na Politechnice Wrocławskiej. Jest kierownikiem Katedry Nauk Klinicznych Niezabiegowych na Wydziale Medycznym Politechniki Wrocławskiej. Na uczelni pełni też rolę przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Medyczne.

Był członkiem zespołu ekspertów Ministra Zdrowia i Zarządu Głównego PTK ds. specjalizacji z kardiologii. Przewodniczył Komisji Kardiologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk (2006-2007), a od 2007-2011 roku został członkiem tego Komitetu. W latach 2009-2011 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest wieloletnim Przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z kardiologii.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia