Aktualności

Telemedyczny Okrągły Stół z udziałem ekspertów z Narodowego Instytutu Kardiologii

Telemedyczny Okrągły Stół z udziałem ekspertów z Narodowego Instytutu Kardiologii

28.06.2024 r. w Ministerstwie Zdrowia odbył się V Telemedyczny Okrągły Stół, w którym wzięli udział eksperci z Narodowego Instytutu Kardiologii. Celem spotkania było podsumowanie wyzwań w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań telemedycznych w Polsce.

W trakcie konferencji prof. dr hab. Aleksander Prejbisz oraz prof. dr hab. Piotr Dobrowolski przedstawili wyniki prac w ramach zadania 6.3 Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia: „Zmodyfikowanie programów profilaktyki chorób układu krążenia, uwzględniające aktualną sytuację epidemiologiczną, w celu zapewnienia większego udziału populacji w badaniach przesiewowych, a także większą skuteczność działań edukacyjnych i leczniczych”: nową kartę oceny ryzyka sercowo-naczyniowego oraz kalkulator ryzyka sercowo-naczyniowego opracowany na bazie polskich danych epidemiologicznych.

Z kolei dr n.med. Anna Drohomirecka podsumowała wyniki pilotażu projektu: „Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia - Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca” finansowanego z funduszy norweskich i środków MZ. Omówiła również działania prowadzone w z zadaniu 16.2 NPChUK: „Wypracowanie mechanizmów wspierających poprawę dostępu do opieki domowej dla pacjentów kardiologicznych z niewydolnością serca z wykorzystaniem nowych technologii do sprawowania zdalnej opieki i nadzoru”.

W V Telemedycznym Okrągłym Stole uczestniczyli także dr hab. Ewa Piotrowicz, kierownik Centrum Telekardiologii NIKard oraz Pan Rafał Patoła, kierownik Biura Projektów Strategicznych.

Telemedyczny Okrągły Stół został powołany w 2022 r. Ma na celu integrację różnych sektorów zaangażowanych w rozwój telemedycyny oraz wypracowanie założeń wdrażania tych rozwiązań do systemu opieki zdrowotnej.