Aktualności

Dyplom

Wręczenie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

18 czerwca br. w trakcie posiedzenia Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów doktorskich oraz habilitacyjnych pracownikom Instytutu, którzy w ostatnim roku akademickim uzyskali stopnie naukowe.

Prof. Janina Stępińska, Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii pogratulowała wszystkim promowanym oraz podziękowała za zaangażowanie w działalność naukową Instytutu.

Dyplomy doktorskie otrzymali:

  • dr n. med. Maria Gosk-Przybyłek - Dyplom z wyróżnieniem
  • dr n. med. Małgorzata Kowalczyk
  • dr n. med. Aneta Wiktoria Fronczak-Jakubczyk
  • dr n. med. Paula Połaska
  • dr n. med. Piotr Gardziejczyk
  • dr n. med. Piotr Marek Orzechowski - Dyplom z wyróżnieniem
  • dr n. med. Krzysztof Julian Jaworski
  • dr n. med. Paulina Anna Talarowska - Dyplom z wyróżnieniem

Dyplomy habilitacyjne otrzymali:

  • dr hab. n. med. Paweł Syska
  • dr hab. n. med. Rafał Ryszard Wolny.

W trakcie posiedzenia miała również miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej lek. Karola Kołakowskiego z II Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca, który uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Rada Naukowa nadała także stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne - dr. n. med. Jackowi Kwiecińskiemu z Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej.

Serdecznie gratulujemy!