Akredytacja Ministra Zdrowia

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie otrzymał akredytację Ministra Zdrowia. Akredytacja przyznawana jest przez Ministra Zdrowia na wniosek Rady Akredytacyjnej.