HR Excellence in Research

HR Excellence in Research

HR Excellence in Research

Narodowy Instytut Kardiologii dołączył do grona instytucji odznaczonych prestiżowym logo HR Excellence in Research. Logo nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które są wzorem, jeśli chodzi m.in. o procedury rekrutacji. Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych to dwa dokumenty wskazujące dobre praktyki w zakresie rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników naukowych w jednostkach badawczych.

Narodowy Instytut Kardiologii dostrzegając wpływ założeń Karty i Kodeksu na zapewnienie wysokiej jakości środowiska pracy oraz prowadzonych badań naukowych, a także podkreślając wartość pracy osób prowadzących badania naukowe, zdecydował o rozpoczęciu procesu implementacji zapisów Kodeksu i Karty do wewnętrznych aktów prawnych, procedur i stosowanych praktyk, aby stać się pracodawcą atrakcyjnym w skali międzynarodowej i bardziej konkurencyjnym w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Znak HR Excellence in Research nie jest przyznawany na zawsze. Posługujące się nim instytucje co dwa lata podlegają kontroli Komisji Europejskiej.)

Do pobrania:

Deklaracja poparcia.pdf327.11 KB

Self-evaluation report and Action Plan.pdf938.11 KB

Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.pdf824.87 KB

Więcej o „The Human Resources Strategy for Researchers” znajdą Państwo na stronie https://euraxess.ec.europa.eu