Polityka jakości

Polityka jakości

„Nie wystarczy podejść do chorego z wiedzą, doświadczeniem, pilnością i sumiennością.Trzeba mu okazać serce! …”
ks. Stefan Kardynał Wyszyński

Celem wszystkich prac i wysiłków w Instytucie Kardiologii jest świadczenie wysokospecjalistycznych usług medycznych w zakresie: profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów z chorobami układu krążenia, zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach i troską o zadowolenie naszych pacjentów, co stanowi najwyższą wartość i jest podstawą dynamicznego rozwoju oraz służy utrwaleniu wizerunku Instytutu - jako partnera godnego zaufania.

Cele Polityki Jakości ustalone przez Dyrekcję Instytut Kardiologii:

  • Rozwój i ciągłe doskonalenie nowych rozwiązań diagnostycznych
  • Rozwój i zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług medycznych
  • Wzrost poziomu zadowolenia pacjentów
  • Stwarzanie pracownikom bezpiecznych i satysfakcjonujących warunków pracy

Cele jakościowe realizowane są poprzez:

  • Stałe podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez różne formy kształcenia podyplomowego i prowadzenie prac naukowo - badawczych
  • Zakup nowoczesnego, wysokospecjalistycznego sprzętu diagnostycznego
  • Wdrażanie najnowszych standardów medycznych
  • Badanie satysfakcji pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta
  • Doskonalenie organizacji pracy i komunikacji wewnętrznej
  • Zespołowe współdziałanie personelu w procesie opieki nad pacjentem

Polityka jakości (PDF)605.28 KB