Strategia podatkowa

Na podstawie art. 27c w związku z art.27b ust 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 poz. 1800) Instytut jest zobowiązany do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości „Informacji o realizowanej strategii podatkowej" za rok podatkowy.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Narodowego Instytutu Kardiologii - Państwowego Instytutu Badawczego

Strategia podatkowa za rok 2022 (PDF)918.41 KB

Strategia podatkowa za rok 2021 (PDF)360.17 KB

Startegia podatkowa za rok 2020 (PDF)635.19 KB