Izba Przyjęć i Oddział Szybkiej Diagnostyki

Kierownik Kliniki:

Dr n. med. Piotr Michałek

Zastępca Kierownika Kliniki:

Dr n. med Maciej Nyżnyk

Kontakt:
 • ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 42 38
 • odj@ikard.pl

Działalność kliniczna:

 • Izba Przyjęć:
  • planowe przyjęcia pacjentów do Oddziałów/Klinik Instytutu Kardiologii (ze skierowaniem)

 • Oddział Szybkiej Diagnostyki:

  Hospitalizacje pacjentów w trybie planowym w celu:

  • oceny skutków terapii lub ewentualnej modyfikacji leczenia farmakologicznego zaburzeń rytmu, niewydolności serca, choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, wad serca
  • wykonania nieinwazyjnych badań serca
  • wykonania inwazyjnych badań lub zabiegów kardiologicznych (np. koronarografii, angioplastyki, kardiowersji, ablacji RF, wszczepienia rozrusznika lub defibrylatora)

  Oddział Szybkiej Diagnostyki ściśle współpracuje i korzysta z bazy diagnostyczno-terapeutycznej jednostek Instytutu Kardiologii.