Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca

Kierownik Kliniki:

Prof. dr. hab. n. med.
Marcin Demkow

Kontakt:
 • ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 43 42
 • +48 22 343 45 16
 • kchw@ikard.pl

Struktura organizacyjna kliniki:


Działalność kliniczna:

 • Profilaktyka, diagnostyka hemodynamiczna i leczenie inwazyjne choroby wieńcowej.
 • Diagnostyka i leczenie wybranych wad serca (wrodzonych i nabytych).


Działalność naukowa:

 • Diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej w tym:
  • Ocena wartości diagnostycznej indeksu zwapnień tętnic wieńcowych w przewidywaniu istotnych zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych i obwodowych.
  • Ocena możliwości rewaskularyzacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych przy zastosowaniu tomografii komputerowej.
  • Wykorzystanie nowych metod diagnostyki inwazyjnej choroby wieńcowej (IVUS, OCT).
  • Ocena inwazyjna rezerwy wieńcowej (FFR).
  • Ocena perfuzji mięśnia sercowego przy użyciu wielorzędowej tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
  • Obrazowanie tętnic wieńcowych i blaszek miażdżycowych (tomografia komputerowa i IVUS)
  • Ocena perfuzji mięśnia serca z zastosowaniem blood oxygen level-dependent functional MR (BOLD fMR)imaging u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.
  • Profilaktyka choroby niedokrwiennej serca - ustalenie stopnia zagrożenia i sposobu postępowania.
  • Patogeneza choroby wieńcowej.
  • Ocena nowych opcji terapeutycznych w leczeniu wielonaczyniowej i zaawansowanej chorobie wieńcowej.Wykorzystanie nowych metod nieinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej, w tym wielorzędowej tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
 • Diagnostyka i leczenie wrodzonych i nabytych wad serca w tym:
  • Przezskórna komisurotomia mitralna metodą Inoue.
  • Diagnostyka wrodzonych wad serca z zastosowaniem nowoczesnych technik obrazowania (rezonans magnetyczny) u pacjentów kwalifikowanych do leczenia inwazyjnego i u pacjentów po operacjach wad serca.
  • Leczenie interwencyjne wad wrodzonych i nabytych serca (w tym przezcewnikowe wszczepianie zastawek serca).
  • Nieoperacyjne zamykanie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych i naczyniowych.
  • Nieoperacyjne, przezcewnikowe zamykanie uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków i wysokim ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych.
  • Wady wrodzone serca u dorosłych - opracowanie standardów postępowania
  • Diagnostyka późnych powikłań i kwalifikacja do zabiegów interwencyjnych (kardiologia interwencyjna, kardiochirurgia, niefarmakologiczne leczenie zaburzeń rytmu i przewodzenia) chorych po różnych zabiegach naprawczyc złożonych wrodzonych wad serca
  • Ocena czynnościowa pacjentów po operacji serca jednokomorowego metodą Fontana - funkcja komory systemowej i płuc.
 • Diagnostyka i leczenie oraz badania nad etiopatogenezą kardiomiopatii rozstrzeniowej.
 • Diagnostyka i leczenie niewydolności serca.
  • Zastosowanie rezonansu magnetycznego w ocenie dyssynchronii mechanicznej u pacjentów z niewydolnością serca kwalifikowanych do terapii resynchronizującej.


Działalność dydaktyczna:

 • Kursy obowiązkowe i doskonalące dla lekarzy specjalizujących się w zakresie kardiologii i interny.
 • Prowadzenie wykładów i zajęć praktycznych na kursach zewnętrznych kardiologii interwencyjnej, w tym organizowanych przez European Society of Cardiology i Sekcję Kardiologii Inwazyjnej PTK.
 • Prowadzenie specjalizacji lekarzy z interny i kardiologii.