Kliniki

Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

 • +48 22 343 41 27
 • +48 22 613 38 19
 • ik_ikchw@ikard.pl

Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Marcin Demkow

 • +48 22 343 43 42
 • +48 22 343 45 16
 • sekretariat.kchw@ikard.pl

Klinika Nadciśnienia Tętniczego

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

 • +48 22 343 43 39
 • +48 22 343 35 17
 • sekretariat2knt@ikard.pl

Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Dr hab. n. med. Anna Konopka, prof. inst.

 • +48 22 343 43 14
 • +48 22 815 42 67
 • kitk@ikard.pl

Klinika Wad Wrodzonych Serca

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman

 • +48 22 343 44 00
 • +48 22 343 45 21
 • kwws@ikard.pl

Klinika Wad Zastawkowych Serca

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

 • +48 22 343 46 46
 • +48 22 343 45 35
 • ikkwzs@ikard.pl

Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński

 • +48 22 343 44 83
 • +48 22 343 45 22
 • kns@ikard.pl

I Klinika Zaburzeń Rytmu Serca

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski

 • +48 22 343 44 17
 • +48 22 343 45 20
 • kzrs@ikard.pl

II Klinika Zaburzeń Rytmu Serca

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski

 • +48 22 343 40 48
 • +48 22 343 40 49
 • +48 22 343 45 53
 • ozrs@ikard.pl

Klinika Choroby Wieńcowej i Rehabilitacji Kardiologicznej

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski

 • Sekretariat +48 22 343 44 09
 • +48 22 343 45 54, +48 22 343 45 19
 • sekretariat.kchwirk@ikard.pl

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Dr n. med. Piotr Kołsut

 • +48 22 34 34 610
 • +48 22 34 34 246
 • +48 22 34 34 510
 • sekretkkch@ikard.pl

Klinika Chirurgii Naczyniowej

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński

 • +48 22 343 47 40
 • kchn@ikard.pl

Oddział Kardiomiopatii

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jacek Grzybowski

 • +48 22 343 46 71
 • +48 22 343 45 15
 • ikok@ikard.pl

Oddział Szybkiej Diagnostyki

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Dr n. med. Piotr Michałek

 • +48 22 343 42 38
 • odj@ikard.pl

Centrum Telekardiologii

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz

 • +48 22 343 46 64
 • ctk@ikard.pl