II Klinika Zaburzeń Rytmu Serca

Struktura organizacyjna kliniki

 • Oddział kliniczny
 • Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej
 • Poradnia Kontroli Stymulatorów
 • Pracownia Urządzeń Wszczepialnych
 • Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca

Działalność kliniczna

Wieloletnie doświadczeniu zespołu II Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca (II KZRS) w leczeniu zaburzeń rytmu pozwoliło na wypracowanie skutecznego podejścia do pacjentów z arytmiami serca. Szczególnie cenne i wyjątkowe jest podejście kompleksowe zakładające współpracę w jednym zespole specjalistów zajmujących się różnymi dziedzinami elektroterapii serca. Daje to możliwość holistycznej diagnostyki i leczenia pacjentów z nadkomorowymi i komorowymi zaburzeniami rytmu, ze szczególnym uwzględnieniem chorych z niewydolnością serca różnego pochodzenia oraz współistniejącymi chorobami strukturalnymi serca.

W terapii inwazyjnej wykonujemy szerokie spektrum zabiegów w zakresie:

 • Stałej stymulacji serca i wszczepialnych kardioweterów defibrylatorów: implantacje, rozbudowy i wymiany układów.
 • Terapii resynchronizującej w zakresie urządzeń wysokoenergetycznych jak i stymulujących.
 • Stymulatorów bezelektordowych.
 • Implantowanych podskórnych kardiowerterów defibrylatorów.
 • Inwazyjnych badań elektorfizjologicznych.
 • Ablacji przeznaczyniowych zaburzeń rytmu arytmii komorowych i nadkomorowych
 • Ablacji migotania przedsionków.
 • Ablacji częstokurczów komorowych u pacjentów z organiczna chorobą serca również w zakresie ablacji epikardialnych.
 • Przezżylnego usuwania elektrod we współpracy z zespołem kardiochirurgicznym i anestezjologicznym.

Działalność naukowa

Zespół II KZRS jest aktywnie zaangażowany w autorskie, wieloośrodkowe oraz międzynarodowe projekty naukowe z zakresu diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca.

Nasze wiedza i doświadczenie w ablacjach podłoża arytmii przekładają się na projekty naukowe badające efektywność i bezpieczeństwo takiego leczenia, jego wpływ na jakość życia naszych pacjentów oraz możliwości wykorzystania najnowocześniejszego sprzętu dostępnego na świecie.

Wieloletnie doświadczenie, w jednym z najdłużej działających ośrodków elektroterapii w Polsce, pozwoliło na zgromadzenie wiedzy odnośnie opieki nad pacjentami oraz leczeniu powikłań terapii. Liczne publikacje w tym zakresie opisują nie tylko zdobyte doświadczenie ale również nowatorskie metody leczenia stosowane w klinice.

Farmakoterapia niezmiennie zajmuje ważne miejsce w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Nasze autorskie projekty dotyczące zastosowania antazoliny w migotaniu przedsionków oraz meksyletyny w arytmiach komorowych u pacjentów ze strukturalną chorobą serca zyskały uznanie krajowe i międzynarodowe.

Poza badaniami klinicznymi, jesteśmy zaangażowani w badania podstawowe, oceniające mechanizmy powstawania arytmii, które następnie przekładane są na nowe formy diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu. Obejmują one między innymi badania inwazyjne potencjałów frakcjonowanych jak i zawansowane metody analizy z zastosowaniem logiki rozmytej.

W ramach współpracy z Europejską Asocjacją Zaburzeń Rytmu Serca (EHRA), badacze z II KZRS prowadzą badania praktyki klinicznej oraz wieloośrodkowe projekty naukowe.

Zespół II KZRS

Zespół II KZRS składa się z doświadczonych lekarzy i pielęgniarek zajmujących się od wielu lat leczeniem inwazyjnym i zachowawczym arytmii serca. Posiadamy w zespole ekspertów w dziedzinach leków antyarytmicznych, wszczepień stymulatorów, defibrylatorów lub układów resynchronizujących, a także zabiegów prostych i złożonych ablacji podłoża arytmii. Zespół wypracował strategię całościowego podejścia do leczenia pacjentów, dla których arytmia bywa często jednym z kilku schorzeń przewlekłych lub objawem innej choroby.

Lekarze II KZRS legitymują się prestiżowymi certyfikatami Ekspertów Elektrofizjologii lub Ekspertów Elektroterapii przyznawanymi przez Sekcję Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejską Asocjację Zaburzeń Rytmu Serca (European Heart Rhythm Association, EHRA). Prowadzimy szkolenia stacjonarne oraz on-line dla kadr medycznych z zakresu szeroko pojętej diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca, od interpretacji EKG po złożone zabiegi ablacji i implantacje najnowszych urządzeń do elektroterapii serca. Młodzi lekarze odbywają w naszej klinice szkolenia specjalizacyjne oraz staże kierunkowe w dziedzinie kardiologii.