Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Dane kontaktowe

Pokój lekarski

Kierownik

Działalność kliniczna

Pracownia wykonuje pełny zakres badań ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanej diagnostyki MR układu sercowo - naczyniowego

Diagnostyka układu sercowo - naczyniowego:

 • Kompleksowa ocena morfologiczno - funkcjonalna w wadach wrodzonych, wadach nabytych, kardiomiopatiach, zapaleniu mięśnia sercowego, guzach serca, chorobach osierdzia.
 • Ocena rozległości uszkodzenia i żywotności mięśnia u pacjentów po zawale mięśnia sercowego.
 • Ocena niedokrwienia mięśnia u pacjentów z choroba wieńcową w badaniach obciążeniowych z dipirymadolem.
 • Ocena włóknienia lub martwicy mięśnia u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, w kardiomiopatiach, w przebiegu chorób układowych i w zapaleniu mięśnia sercowego.
 • Nowe możliwości oceny struktury mięśnia (MyoMaps T1, T2 I T2*).
 • We współpracy z zespołem elektrofizjologów pracownia wykonuje również badania MR u chorych ze wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii serca.

Diagnostyka ośrodkowego układu nerwowego:

Diagnostyka obrazowa patologii mózgowia (guzy i zmiany guzopodobne, udary, malformacje naczyniowe, infekcje OUN, schorzenia metaboliczne, choroby degeneracyjne) przy użyciu dedykowanej 20-kanałowej cewki oraz nowych sekwencji (RESOLVE, StarVIBE):

 • Ocena morfologiczna
 • Obrazowanie dyfuzyjne (DWI) - obecnie możliwe zastosowanie techniki RESOLVE - dyfuzji o wysokiej rozdzielczości i minimalnych zniekształceniach geometrycznych.
 • Obrazowanie podatności magnetycznej (SWI) tkanki mózgowej.
 • Aplikacja Quiet Suite redukująca w znaczący sposób hałas akwizycji.

Diagnostyka układu kostno - stawowego:

Ocena stawów przy użyciu sztywnych cewek (15 - kanałowej do stawu kolanowego, 16 - kanałowej do stawu barkowego, 16 - kanałowej do badania stawu skokowego), wielokanałowej cewki do badania wszystkich odcinków kręgosłupa, u pacjentów ze schorzeniami układowymi oraz po urazach, z uwzględnieniem diagnostyki pooperacyjnej:

 • Możliwość uzyskania wysokiej jakości obrazów przy skróconym czasie badania.
 • Sekwencja Advanced WRAP - powoduje redukcję artefaktów podatności magnetycznej powstałych na skutek wszczepianych implantów ortopedycznych.
 • Aplikacja Quiet Suite redukująca w znaczący sposób hałas w czasie akwizycji.

Diagnostyka narządów jamy brzusznej i miednicy:

 • Zastosowanie 30 - kanałowej cewki "body" i 32 - kanałowej cewki "spine" umożliwia uzyskanie obrazów wysokiej rozdzielczości, skrócenie sekwencji wymagające wstrzymania oddechu przez pacjenta, skrócenie czasu całego badania.
 • Aplikacja FREZEIt - nowe sekwencje przeznaczone do badań jamy brzusznej: TwistVIBE - wysokorozdzielcza przestrzennie i czasowo sekwencja do badań dynamicznych np. wątroby ; StarVIBE - sekwencja całkowicie niewrażliwa na ruch, wykonywana bez wstrzymywania oddechu pacjenta.
 • Precyzyjna, morfologiczna ocena patologii narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej, z wykorzystaniem nowych sekwencji (DIXON, MyoMAPS, RESOLVE).