Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia Tomografii Komputerowej

Dane kontaktowe

Rejestracja: 

+48 (22) 343 45 55

 Pokój lekarski:

  +48 (22) 343 46 62

Kierownik

prof. dr hab. n. med. Ilona Michałowska

Koordynator badania nieinwazyjnej koronarografii

dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. inst.

Działalność kliniczna

Pracownia wykonuje pełny zestaw badań tomograficznych, specjalizując się w wykonywaniu badań angio-TK tętnic wieńcowych, wad wrodzonych układu sercowo - naczyniowego, w ocenie zastawek serca natywnych i po operacji oraz u pacjentów przed kwalifikacją do zabiegów TAVI.

Ze względu na profil pacjentów hospitalizowanych i diagnozowanych w Instytucie większość badań wykonywanych jest w celu oceny serca i dużych naczyń. Badania wykonywane są również ze wskazań nagłych, u pacjentów w stanie zagrożenia życia. Spektrum pacjentów obejmuje również chorych po wcześniejszym leczeniu operacyjnym, oraz zabiegach naprawczych.

Pracownia Tomografii Komputerowej IK należy do ośrodków o największym w Polsce doświadczeniu w nieinwazyjnym obrazowaniu tętnic wieńcowych (czyli tzw. nieinwazyjnej koronarografii).
Badania, których celem jest ocena naczyń wieńcowych wykonywane są przez zespół: radiologa i kardiologa. Współpraca między dwoma specjalistami pozwala na uzyskanie lepszej jakości danych z badania oraz umożliwia optymalną kwalifikacje pacjenta (do dalszego leczenia zachowawczego, bądź procedur inwazyjnych). Każdorazowa ocena pacjenta przez kardiologa, przed wykonaniem badania pozwala na uniknięcie wykonywania badań o niewielkiej przydatności klinicznej, co jest szczególnie ważne, ponieważ każde badanie TK wiąże się z narażeniem pacjenta na promieniowanie jonizujące.
Wspólna interpretacja wyników badań pozwala również na przekazanie pacjentowi kompleksowych informacji dotyczących jego ryzyka sercowo-naczyniowego, co wykracza poza zakres typowego wyniku badania. Integralną częścią diagnostyki jest zaplanowanie i zaproponowanie pacjentowi sposobu dalszego postępowania.
Współdziałanie radiologiczno-kardiologiczne zgodne jest z najnowszymi zaleceniami Agencji Oceny Technologii Medycznych jak również zaleceniami międzynarodowych towarzystw specjalistycznych.

Tomograf komputerowy w pracowni TK