Samodzielna Pracownia Medycyny Nuklearnej

Działalność kliniczna

Główne wyposażenie Pracowni

Pod koniec 2015 r. Pracownia wyposażona została w gammakamerę Symbia Intevo Excel. Jest to cyfrowa gammakamera SPECT o dużym polu widzenia, sprzężona z 2 warstwowym aparatem CT.

Zakres możliwości diagnostycznych

Gammakamera Symbia Intevo Excel, w posiadanej konfiguracji sprzętu i oprogramowania, jest unikatowym urządzeniem, będącym kamerą kardiologiczną i jednocześnie systemem posiadającym pełne możliwości wykonywania innych badań z zakresu medycyny nuklearnej. Wykonywane są wszystkie typy akwizycji klinicznych: badania planarne statyczne i dynamiczne jedno- i wielo-projekcyjne, skany całego ciała, badania SPECT, badania SPECT-CT z korekcją osłabienia promieniowania i z lokalizacją zmian.

Wskazania diagnostyczne i rodzaje wykonywanych badań

 • Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego - radioizotopowa ocena ukrwienia mięśnia lewej komory serca (na poziomie tkankowym) u pacjentów z podejrzewaną lub rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, po zawałach, z niewydolnością serca; diagnostyka, ocena ryzyka, kwalifikacja do leczenia, ocena wyników leczenia:
  • Badania w spoczynku oraz w wysiłku (lub po obciążeniu farmakologicznym).
  • Protokół klasyczny 2-dniowy oraz protokół 1-dniowy.
  • Protokół bramkowany sygnałem EKG (technika Gated SPECT, GSPECT) – służący równoczesnej ocenie kurczliwości lewej komory serca podczas scyntygrafii perfuzyjnej.
 • Scyntygrafia dynamiczna nerek.
 • Scyntygrafia perfuzyjna płuc.

Samodzielna Pracownia Medycyny Nuklearnej funkcjonuje w Instytucie Kardiologii od 1985 r. Od 2000 roku, radioizotopowe badania serca stanowią ponad 94% wykonywanych rocznie badań scyntygraficznych w IK. Podstawowy profil działalności klinicznej to obciążeniowa scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego - wykonywana bramkowaną techniką (GatedSPECT, GSPECT), oceniająca ukrwienie i kurczliwość mięśnia sercowego pod kątem następujących wskazań:

 • Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca (rozpoznawanie, lokalizacja, ocena rozległości i nasilenia niedokrwienia mięśnia sercowego).
 • Ocena żywotności mięśnia lewej komory w obszarze objętym zawałem lub chronicznym niedokrwieniem.
 • Ocena prognostyczna i kwalifikacja do różnych form leczenia.
 • Ocena skuteczności zastosowanych terapii.