Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


30.05.2015 r. w Instytucie Kardiologii odbyła się już po raz drugi ogólnopolska Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Konferencja zorganizowana była we współpracy z Kliniką Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele czołowych ośrodków kardiologicznych i kardiochirurgicznych z całej Polski, w tym między innymi kierownicy klinik (w kolejności alfabetycznej): prof. Marek Deja, prof. Zbigniew Gąsior, prof. Tomasz Hirnle, prof. Andrzej Ochała, prof. Tomasz Pasierski, prof. Jerzy Sadowski, prof. Kazimierz Widenka, prof. Adam Witkowski.

Bardzo licznie zgromadzonym uczestnikom, wykładowcom, zespołowi Kliniki Wad Nabytych Serca, który przygotował serię ciekawych przypadków - serdecznie dziękujemy za bardzo miła atmosferę, doskonałe wykłady, dyskusje i spory.

Zapraszamy na przyszłość do Instytutu Kardiologii – bowiem „Euterpe, w tym Aninie powiedz, że czas nieźle płynie…" (K.I.Gałczyński) w imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Konferencji: Piotr Szymański, Tomasz Hryniewiecki