Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia
Kierownik Kliniki Wad Zastawkowych Serca

Życiorys

Kontakt:
tel.: +48 22 343 46 46
e-mail: konsultant@ikard.pl

https://konsultant.ikard.pl


Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiochirurgii

Prof. dr hab. n. med. Jacek Różański


Kontakt:
tel.: +48 22 343 46 50
e-mail: j.rozanski@ikard.pl

 

Konsultant Krajowy w dziedzinie hipertensjologii

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego

Kontakt:
tel.: +48 22 343 43 39
e-mail: sekretariat2knt@ikard.pl

 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii

Prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed


Kontakt:
tel.: +48 22 343 40 50
e-mail: h.szwed@ikard.pl

 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Naczyniowej

Prof.dr hab. n. med. Piotr Szopiński

Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej

Kontakt:
tel.:+48 22 343 47 40
e-mail:kchn@ikard.pl