Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia
Kierownik Kliniki Wad Zastawkowych Serca

Życiorys

Kontakt:
tel.: +48 22 343 46 46
e-mail: konsultant@ikard.pl

https://konsultant.ikard.pl