Kursy do specjalizacji - współpraca z CMKP

Narodowy Instytut Kardiologii

  • ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
  • +48 22 343 43 91
  • t.glowacki@ikard.pl

W Narodowym Instytucie Kardiologii prowadzone są kursy w ramach projektu realizowanego przez CMKP pn." Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno - demograficznych kraju", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Temat Termin Kierownik naukowy Nr kursu
Rehabilitacja osób dorosłych z chorobami układu krążenia 03.04.2017
07.04.2017
Prof. dr hab. med.
Ryszard Piotrowicz
80
Rehabilitacja osób dorosłych z chorobami układu krążenia 13.11.2017
17.11.2017
Prof. dr hab. med.
Ryszard Piotrowicz
81