Leczenie szpitalne

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy udziela świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w zakresie hospitalizacji kardiologicznych i kardiochirurgicznych.

Hospitalizacje odbywają się w lokalizacji:
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
Infolinia: tel.: +48 22 343 45 55

Szczegółowych informacji dot. hospitalizacji w poszczególnych klinikach/oddziałach Instytutu Kardiologii udzielają sekretariaty: kontakt do sekretariatów klinik/oddziałów


Skierowanie do szpitala:
Oryginał skierowania należy dostarczyć - osobiście bądź za pośrednictwem poczty - w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących).

W dniu hospitalizacji w Narodowym Instytucie Kardiologii - należy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty,
  • wyniki badań diagnostycznych i konsultacji potwierdzających rozpoznanie,
  • przed planowanym leczeniem inwazyjnym (operacje kardiochirurgiczne, zabiegi kardiologii interwencyjnej) wskazane jest wykonanie szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.