Leczenie szpitalne

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy udziela świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w zakresie hospitalizacji kardiologicznych i kardiochirurgicznych.

Hospitalizacje odbywają się w lokalizacji:
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
Infolinia: tel.: +48 22 343 45 55

Szczegółowych informacji dot. hospitalizacji w poszczególnych klinikach/oddziałach Instytutu Kardiologii udzielają sekretariaty: kontakt do sekretariatów klinik/oddziałów


Skierowanie do szpitala:
Oryginał skierowania należy dostarczyć - osobiście bądź za pośrednictwem poczty - w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących).

W dniu hospitalizacji w Narodowym Instytucie Kardiologii - należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty,
 • wyniki badań diagnostycznych i konsultacji potwierdzających rozpoznanie,
 • przed planowanym leczeniem inwazyjnym (operacje kardiochirurgiczne, zabiegi kardiologii interwencyjnej) wskazane jest wykonanie szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Do świadczeń poza kolejnością mają prawo:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art.1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255),
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.