Leczenie w poradni

  • Zespół Poradni Specjalistycznych świadczy usługi z zakresu porad kardiologicznych oraz pełnej ambulatoryjnej diagnostyki kardiologicznej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  • Udzielamy porad chorym z chorobą niedokrwienną serca, z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami lipidowymi, z zaburzeniami rytmu serca. Prowadzimy chorych z wadami serca, niewydolnością serca oraz po operacjach kardiochirurgicznych.
  • W ramach świadczonych usług oprócz porad kardiologicznych Zespół Poradni Specjalistycznych prowadzi edukację pacjentów w zakresie prewencji wtórnej choroby wieńcowej, dietetyki, profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia oraz prawidłowego leczenia przeciwkrzepliwego.

Zapisy do Zespołu Poradni Specjalistycznych odbywają się codziennie, osobiście w rejestracji lub telefonicznie.
Przyjmujemy pacjentów pierwszorazowych kierowanych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego do diagnostyki oraz po zabiegach w Narodowym Instytucie Kardiologii do dalszej opieki ambulatoryjnej.
O terminie przyjęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Zespół Poradni Specjalistycznych przy ul. Niemodlińska

ul. Niemodlińska 33
04-635 Warszawa

Centrala:
  • +48 22 613 05 68
Rejestracja:
  • +48 22 815 28 36
  • +48 22 812 44 97
  • e-mail: bop@ikard.pl
Poradnia Kardliologiczna przy ul. Aplejskiej

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa

Centrala:
  • +48 22 343 45 55
  • e-mail: bop@ikard.pl
Porady kardiochirurgiczne udzielane są w lokalizacji:

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa

Wizyty kwalifikujące do zabiegów:
Rejestracja:
tel.: +48 22 343 42 46

Wizyty kontrolne po zabiegach:
Rejestracja:
tel.: +48 22 343 45 55

Konieczne jest dostarczenie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

Na pierwszą wizytę pacjent musi dostarczyć dokument tożsamości oraz wyniki ostatnich badań potwierdzających rozpoznanie. 

Dokładne informacje na temat badań i zasad przyjmowania można uzyskać w rejestracji.