lek. Anna Oleksiak


Data obrony: 29.10.2019 r.
Dziedzina:
nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina:
nauki medyczne

Skład osobowy:

  • Promotor - dr hab. med. Cezary Kępka, prof. nadzw. IK
  • Recenzent 1 - prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz – Krakowski Szpital Specjalistyczny
  • Recenzent 2 - prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu