lek. Małgorzata Anna Łodyga


Data obrony: 02.06.2020 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład osobowy:

  • Promotor – prof. dr hab. med. Rafał Baranowski
  • Promotor pomocniczy – d n. med. Joanna Zakrzewska – Koperska
  • Recenzent 1 – prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Recenzent 2 - prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu