Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Kierownik:

dr n. med. Barbara Jakubczak, Specjalista diagnostyki laboratoryjnej, laboratoryjnej hematologii medycznej i zdrowia publicznego

Kontakt:
    Medyczne Laboratorium Diagnostyczne:
  • +48 22 343 43 76
  • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
  • +48 22 343 43 78
  • Bank Krwi
  • +48 22 343 44 22

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wykonuje oznaczenia:

- biochemii i immunochemii (parametrów niedokrwienia mięśnia sercowego, nadciśnienia tętniczego lub niewydolności serca, wykonywanie badań z zakresu diagnostyki gospodarki wodno-elektrolitowej, wapniowo-fosforanowej, lipidowej i węglowodanowej, diagnostyki chorób tarczycy oraz wątroby, trzustki lub nerek);

- hematologii (wykonywanie badań morfologii krwi obwodowej, oznaczanie OB, liczby retikulocytów oraz płytek krwi, ocena rozmazów krwi obwodowej);

- koagulologii (oznaczanie INR, czasu APTT, stężenia fibrynogenu, ATIII oraz D-dimerów);

- analityki (wykonywanie badań parametrów analitycznych moczu i płynów z jam ciała oraz obecności krwi utajonej);

- farmakologii klinicznej i terapii (monitorowanie stężenia leków).

 

Zakres wykonywanych badań oraz zadań Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi:

- oznaczanie grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh

- badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych

- wykonywanie próby zgodności serologicznej

- wykonywanie bezpośredniego testu antyglobulinowego (BTA)

- wysyłanie próbek na badania konsultacyjne do Pracowni Konsultacyjnej RCKiK

- wysyłanie próbek pacjentów zimmunizowanych do Pracowni Biorców Krwi RCKiK

- składanie zamówień na krew i jej składniki, transport, odbiór, przekazywanie, przechowywanie, wydawanie do Klinik i Oddziałów oraz zamawianie usług w RCKiK

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (MLD) prowadzi też (w ramach swojego profilu) działalność usługową wykonując badania dla pacjentów komercyjnych. Laboratorium, oprócz badań rutynowych, uczestniczy w wielu programach naukowych (Prace Statutowe, Granty, Badania Kliniczne).

MLD uczestniczy, niezależnie od kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, w kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych krajowych i międzynarodowych (COBJwDL, Riqas, Labquality, Sysmex).

MLD wyposażone jest w nowoczesną aparaturę, powiązaną z systemem informatycznym, który współpracuje z systemem informatycznym Oddziałów i Klinik Instytutu.