Międzynarodowe Warsztaty Ablacyjne – "International Warsaw Ablation Workshops"

W Instytucie Kardiologii w dniach 14-16.01.2016 odbyły się drugie Międzynarodowe Warsztaty Ablacyjne – "International Warsaw Ablation Workshops", pod patronatem Konsultanta Krajowego oraz Sekcji Rytmu Serca PTK. Warsztaty organizował zespół Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii kierowanej przez prof. nadzw. Łukasza Szumowskiego. Były to pierwsze na taką skalę międzynarodowe warsztaty, w których udział wzięli nie tylko polscy elektrofizjolodzy ale również specjaliści z najlepszych ośrodków europejskich.

Wśród wykładowców byli m.in. profesorowie -  Paolo Della Bella z Mediolanu, Laszlo Geller z Budapesztu, Alan Bulava z Czech oraz Hamid Bastani ze Szwecji. Nie zabrakło również najlepszych specjalistów z całej Polski, m.in. ze Szczecina, Zabrza, Krakowa, Poznania, Lublina, Wrocławia, Rzeszowa, Łodzi oraz z ośrodków warszawskich, z Instytutem Kardiologii włącznie.
Warsztat miały charakter praktyczny, dlatego też większość czasu zajęły transmisje na żywo ablacji wykonywanych jednocześnie w 2 salach - sali elektrofizjologicznej oraz sali hybrydowej. Zabiegi te były oglądane w sali konferencyjnej przez ponad 130 uczestników z Polski i zagranicy. Przewodniczący każdej sesji prowadzili dyskusje zarówno z uczestnikami jak i z operatorami wykonującymi zabiegi.

W czasie 3 dni wykonano 12 zabiegów ablacji, w większości trudnych i skomplikowanych arytmii, pokazując różne techniki oraz najnowszy sprzęt.
W kolejnych dniach wykonano między innymi:
- dwie skuteczne ablacje częstoskurczu komorowego, przy użyciu różnych systemów i dostępów (endo- i epikardialnego).
- eliminacje częstoskurczów komorowych, o trzech różnych morfologiach u pacjenta po zawale,
- mapę lewej komory i modyfikację substratu arytmii, u chorego z kardiomiopatią rozstrzeniową - z dostępu epikardialnego
- ablacje migotania przedsionków 3D oraz krioablacje, w tym balonowe i z użyciem echa wewnątrzsercowego
- krioablację szlaku dodatkowego („parahisian”)
- ablację nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego techniką klasyczną
- ablację komorowych pobudzeń dodatkowych z użyciem systemów 3D, w tym z minimalnym użyciem kontroli radiologicznej
- ablacje trzepotania przedsionków u pacjenta po operacji wady wrodzonej

Pokazano także różne rodzaje elektrod, dwa systemy elektroanatomiczne 3D, techniki "single shot" oraz system samonośnego ochronnego fartucha ołowianego.


Dzięki zaangażowaniu całego zespołu Instytutu Kardiologii warsztaty przebiegły bardzo sprawnie, zyskując uznanie słuchaczy.  Możemy zatem już teraz zaprosić Państwa  na kolejne tego typu spotkania w przyszłości.