Konferencja naukowa: „Najnowsze technologie w systemie obrazowania Instytutu Kardiologii - możliwości techniczne, potencjał kliniczny i naukowy”

W dniu 26 lutego 2016 r. w Instytucie Kardiologii w Warszawie odbyła się konferencja naukowa, podsumowującą realizację projektu pn. „Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno - kardiochirurgicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację budynków Instytutu Kardiologii w Warszawie”, realizowanego w ramach działania 12.2 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:


„Najnowsze technologie w systemie obrazowania Instytutu Kardiologii - możliwości techniczne, potencjał kliniczny i naukowy”


W konferencji wzięli udział m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - dr med. Jarosław Pinkas, Zastępca Prezesa ds. Finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia - Maciej Miłkowski, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - Michał Dzięgielewski, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii – prof. Hanna Szwed, dyrektorzy instytutów medycznych, szpitali i ordynatorzy oddziałów kardiologicznych na Mazowszu, członkowie Rady Naukowej IK, Kierownicy Klinik IK.

Podczas konferencji zaprezentowano najnowsze technologie obrazowania w Instytucie Kardiologii: system diagnostyki izotopowej, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, echokardiografii oraz możliwości ich zastosowania w badaniach diagnostycznych i naukowych.

W trakcie spotkania podkreślono, że ostatnie lata to w Instytucie Kardiologii okres bardzo dynamicznego rozwoju; zarówno klinicznego jak i naukowego. Był to także okres, w którym wykonano znaczące inwestycje modernizujące infrastrukturę i zapewniające wyposażenie Instytutu w nowoczesną aparaturę medyczną.

W 2015 r. Instytut Kardiologii wyposażony został między innymi w najnowszej generacji dwuźródłowy, 384 - rzędowy tomograf komputerowy, przeznaczony zwłaszcza do badań układu krążenia. Jest to pierwsze tego typu urządzenie w Polsce, które należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie skanerów na świecie i jest szczególnie przydatne w obrazowaniu tętnic wieńcowych.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego IK została wyposażona w nowoczesny aparat o indukcji pola 1,5 T z najnowszą platformą oprogramowania. Ośmioletnie doświadczenie i profesjonalizm zespołu stawiają Pracownię na czołowym miejscu w Polsce w zakresie obrazowania układu sercowo-naczyniowego.

W Samodzielnej Pracowni Medycyny Nuklearnej uruchomiona została cyfrowa gammakamera SPECT/CT. Jest to unikatowe urządzenie, będące kamerą kardiologiczną z systemem posiadającym pełne możliwości wykonywania innych badań z zakresu medycyny nuklearnej.

Instytut Kardiologii dysponuje również zintegrowanym systemem najwyższej klasy aparatów echokardiograficznych w tym przezprzełykowych zlokalizowanych w klinikach, ambulatoriach, na salach operacyjnych, pooperacyjnych, sali hybrydowej. Pracownie zostały wyposażone m.in. w najwyższej klasy aparaty, umożliwiające obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym, z zaawansowanym oprogramowaniem badawczym. Wszystkie urządzenia łączy cyfrowy system archiwizowania i analizy danych.

Całość tworzy jeden z najnowocześniejszych ośrodków obrazowania kardiologicznego w Polsce i na świecie.