Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Lek. Paula Połaska

Data obrony: 21.05.2024 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład osobowy:
Promotor: dr hab. n. med. Tomasz Rywik
Promotor pomocniczy: dr n. med. Anna Drohomirecka
Recenzent 1: prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Recenzent 2: dr hab. n med. Jacek Niedziela - Śląski Uniwersytet Medyczny
Recenzent 3: prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna - Europejskie Centrum Zdrowia, Otwock

Lek. Karol Kołakowski

Data obrony: 18.06.2024 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład osobowy:
Promotor: dr hab. n. med. Michał Farkowski
Recenzent 1: prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza - emerytowany pracownik, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzent 2: dr hab. n. med. Beata Uziębło-Życzkowska  - Wojskowy Instytut Medyczny-Państwowy Instytut Badawczy
Recenzent 3: dr hab. n. med. Roman Piotrowski - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Lek.Krzysztof Julian Jaworski

Data obrony: 21.11.2023 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład osobowy:
Promotor: prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski
Promotor pomocniczy: dr n. techn. Ilona Kowalik
Recenzent 1: prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Recenzent 2: prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Recenzent 3: prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński - Warszawski Uniwersytet Medyczny

Lek. Małgorzata Kowalczyk

Data obrony: 21.11.2023 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład osobowy:
Promotor: prof. dr hab. n. med. Mirosław Kowalski
Promotor pomocniczy: dr n. med. Maria Kordybach-Prokopiuk
Recenzent 1: prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Recenzent 2: prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski - Śląski Uniwersytet Medyczny
Recenzent 3: prof. dr hab. n. med. Jacek Kusa - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Lek. Piotr Marek Orzechowski

Data obrony:19.09.2023 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład osobowy:
Promotor: dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz
Recenzent 1: prof. dr hab. n. med. Romuald Ochotny - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Recenzent 2: prof. dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz - Centralny Szpital Kliniczny CKD w Łodzi
Recenzent 3: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Krzesiński - Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Lek. Piotr Gardziejczyk

Data obrony: 11.04.2023 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład osobowy:
Promotor: prof. dr hab. n. med. Aleksander Maciąg
Recenzent 1: dr n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej - Śląski Uniwersytet Medyczny
Recenzent 2: prof. dr hab. n. med. Maciej Wybraniec - Śląski Uniwersytet Medyczny
Recenzent 3: prof. dr hab. n. med. Piotr Futyma, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Lek. Karolina Stefania Borowiec

Data obrony: 15.11.2022 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład osobowy:
Promotor: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka
Recenzent 1: prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Recenzent 2: dr hab. n med. Anna Wnuk-Wojnar - Śląski Uniwersytet Medyczny
Recenzent 3: dr hab. n. med. Paweł Rubiś - Instytut Kardiologii UJ

Lek. Przemysław Aleksander Chmielewski

Data obrony: 15.11.2022 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład osobowy:
Promotor: prof. dr hab. n. med. Zofia T. Bilińska
Recenzent 1: dr hab. n.med. Jakub Podolec Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Recenzent 2: dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Recenzent 3: dr hab. n. med. Jacek Niedziela Śląski Uniwersytet Medyczny

Lek. Anna Maria Michałowska

Data obrony: 21.06.2022 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład osobowy:
Promotor: dr hab. n. med. Jerzy Pręgowski, prof. inst.
Promotor pomocniczy: dr n. med. Paweł Tyczyński
Recenzent 1: prof. dr hab. n. med. Jan Baron - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzent 2: prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
Recenzent 3: dr hab. n. med. Marek Roik - Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Lek. Kamil Paweł Marcinkiewicz

Data obrony: 17.05.2022 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład osobowy:
Promotor: prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski
Recenzent 1: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Recenzent 2: prof. dr hab. n. med. Romuald Ochotny - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Recenzent 3: dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski - Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Lek. Natalia Anna Ojrzyńska-Witek

Data obrony: 22.06.2021 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład osobowy:
Promotor: dr hab. n. med. Mateusz Śpiewak, prof. inst.
Promotor pomocniczy: dr n. med. Magdalena Marczak
Recenzent 1: płk dr hab. n. med. Paweł Krzesiński, prof. WIM - Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Recenzent 2: dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka - Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Recenzent 3: dr hab. n. med. Maciej Haberka, prof. ŚUM - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Lek. Mateusz Kuć

Data obrony: 14.12.2021 r.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład osobowy:
Promotor: prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk
Promotor pomocniczy: dr n. med. Piotr Kołsut
Recenzent 1: dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Recenzent 2: prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
Recenzent 3: dr hab. n. med. Rafał Pawlaczyk - Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Lek. Karolina Marzec

Data obrony: 14.12.2021 r
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Skład osobowy:
Promotor: prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki
Promotor pomocniczy: dr n. med. Maria Jaworska-Wilczyńska
Recenzent 1: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzent 2: prof. dr hab. med. Jacek Legutko - Krakowski Szpital Kliniczny im. Jana Pawła II w Krakowie
Recenzent 3: prof. dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski - Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku