Kierunki rozwoju naukowego

Molekularne mechanizmy chorób układu krążenia

Badania obejmują między innymi:

  • wykrywanie mutacji u chorych z kardiomiopatiami, nadciśnieniem tętniczym wtórnym,
  • ocenę polimorfizmów znanych genów w występowaniu przedwczesnej miażdżycy u kobiet, w kardiomiopatiach i w zaawansowanej niewydolności serca,
  • badania tkanki eksplantowanego serca w patogenezie kardiomiopati rozstrzeniowej i niedokrwiennej.