Granty ABM

Wczesna ablacja migotania przedsionków u pacjentów z kardiomiopatią przerostową - FALCON trial

Kierownik Projektu / Główny Badacz: Falcon Trial: prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
Administracja (CWBK): Agnieszka Nowicka
Okres realizacji: 2023-2029
Wysokość dofinansowania: 28 078 432,20 zł

Optymalna strategia postępowania u chorych z nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym. OPTIMAL-HT

Główny Badacz: dr hab. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
Koordynator merytoryczny: prof. dr hab. med. Aleksander Prejbisz
Ekspert merytoryczny: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
Project Manager (CWBK): Agata Skutnik
Wartość dofinansowania: 15 777 947,10 zł
Okres realizacji: 2020-2026

Optymalna farmakoterapia u pacjentów poddawanych zabiegom strukturalnym w obrębie lewego przedsionka z dostępu przez przegrodę międzyprzedsionkową w perspektywie okołozabiegowej (STOP CLOT Trial) oraz średnioterminowej (SAFE LAAC Trial)

Kierownik projektu / Główny Badacz STOP CLOT: dr hab. med. Jerzy Pręgowski, prof. inst.
Kierownik merytoryczny i Główny Badacz SAFE LAAC/SAFE LAAC CKD:
dr hab. med. Radosław Pracoń
Kierownik merytoryczny SAFE LAAC/SAFE LAAC CKD:
prof. dr hab. med. Marcin Demkow
Kierownik administracyjny Projektu:
Katarzyna Istynowicz
Wysokość dofinansowania: 12 976 573,52 zł
Okres realizacji:
2020-2026

Zastosowanie empagliflozyny u pacjentów z kardiomiopatią przerostową

Kierownik projektu / Główny Badacz: dr hab. med. Mateusz Śpiewak, prof. inst.
Administracja (CWBK): Agata Skutnik
Wysokość dofinansowania: 11 897 187,50 zł
Okres realizacji: 2020-2024