Granty NCN

Ocena obecności blizny w lewym przedsionku u pacjentów poddanych leczeniu onkologicznemu – badanie pilotażowe (Pilot OncoLA Study).

Numer wewnętrzny projektu: 1A.8/IV/22
Nazwa programu /konkursu: MINIATURA 6
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Michał Farkowski
Finansowanie: 49 302,00 zł
Okres realizacji: 2022-2024

Cel projektu
Ocena obecności blizny w lewym przedsionku przeprowadzona za pomocą cewnika do mapowania wysokiej rozdzielczości u pacjentów którzy ukończyli lub są na etapie przewlekłego leczenia onkologicznego obejmującego chemioterapię o potencjale kardiotoksycznym lub radioterapię narządów klatki piersiowej i którzy są zakwalifikowani do inwazyjnego leczenia arytmii wg standardowych wskazań klinicznych.