Granty NCN

Zastosowanie uczenia maszynowego (machine-learning) do danych klinicznych celem predykcji niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych leczonych przezcewnikową implantacją zastawki aortalnej

Numer wewnętrzny projektu: 1A.6/V/22
Nazwa programu /konkursu: OPUS 21
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: dr n. med. Jacek Kwieciński
Finansowanie: 767 063,00 zł
Okres realizacji: 2021-2025

Cel projektu
Stworzenie praktycznego narzędzia umożliwiającego optymalny dobór pacjentów do TAVI, wspomagającego rozmowę o ryzyku leczenia z chorym, a także identyfikujące chorych wymagających intensywniejszej kontroli po zabiegu. Uczenie maszynowe (machine-learning, ML) to technika wykorzystywana, aby nadać sztucznejinteligencji (artificial intelligence) umiejętność uczenia się. Techniki uczenia maszynowego zostały z sukcesem zaimplementowane do przewidywania oraz podejmowania inteligentnych decyzji z wielu dziedzinach ludzkiego życia.